Bier og honning

Tværfagligt seminar om bier og honning på Københavns Universitet

OBS. Der er desværre ikke flere ledige pladser til seminaret. 

Bier og insekter er kommet i vælten. Deres faldende antal har skabt debat om vores afhængighed af de små flyvende væsner, når det gælder befrugtning af afgrøder og naturens fødekæder. Et blik på biernes kulturhistorie vil imidlertid vise, at der er i høj grad er tale om glemt viden.

På dette seminar vil forskere på tværs af fagområder fra Københavns Universitet sætte fokus på, hvad vi kan lære af bier og honning. Forskerne vil tale om alt fra biernes rolle i evolutionen, til hvordan filosofferne op gennem historien har ladet sig inspirere af bierne, når de har skullet tænke samfundsmodeller.

De vil komme med et bud på, hvad bierne aktuelt betyder for verdensøkonomien. De vil se på honningens betydning i Koranen og i Bibelen. De vil vise, hvordan biernes pollen kan bruges til at kortlægge klimatiske forandringer, og hvordan deres honning kan hjælpe med sårheling. De vil udfordre grænsen mellem arterne og se på, hvordan bistaderne kan inspirere til nye fællesskaber.

Seminaret arrangeres af KU's Projekt Honning og Viden, der arbejder for at udbrede viden om honningbiernes betydning dels for mennesker og kultur, dels for bedre nærmiljøer og natur. På konferencen vil det være muligt at købe honning produceret på Københavns Universitets fire campusområder.

Tilmelding

Der er desværre ikke flere ledige pladser til seminaret. 

Alle er velkomne. Vi beder dog om tilmelding af praktiske hensyn.

Program

12.30     Velkomst og præsentation

12.40     Civile bi-engagementer, eller hvordan lave fællesskab med bier?
Lektor Anders Blok, Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

13.00     If you could talk to the bees, what would you say? And how?
Antropolog Oliver Maxwell, Bybi & postdoc Melissa Lynn Van Drie, Sounds Delicious, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet

13.20     Bierne og blomsterne. En evolutionshistorie
Lektor Lars Vilhelmsen, kurator Statens Naturhistoriske Museum    

13.40 – 14.00 Pause

14.00     Biernes jura
Professor emeritus Ditlev Tamm. Det Juridiske Fakultet

14.20     Et økonomisk perspektiv på biers betydning
Professor Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

14.40     ArcHives – Biomolecular Record of Bees in Medieval Sealing Wax.
Ph.d.-stipendiat, Tuuli Kasso, Evolutionary Genomics, The Globe Institute

15.00 – 15.10 Pause

15.10     Koranen og bierne, Muhammad og honningen
Professor Jakob Skovgaard-Petersen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Det Humanistiske Fakultet.

15.30     Honningbiernes mangfoldige produkter
Lektor Annette Bruun Jensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 

15.50     Bier, ulve og det svære fællesskab
Ph.d.-stipendiat, Esben Korsgaard Rasmussen, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet 

16.10 – 16.20  Pause

16.20     Sammenblandingens sødme: Om bier og opfindsomhed
Lektor Maria Fabricius Hansen, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet

16.40     Bibelen, bierne og biologien
Lektor Gitte Buch-Hansen, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet  

17.00 – 17.30  Diskussion og afrunding