Om forskningen

Klimaforskning. Billede fra Grønland. Foto: antropologi

På Samfundsvidenskab undersøger forskerne, hvordan vi tackler klimaforandringer og spørgsmål om miljø og bæredygtighed ud fra et politisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Fx hvordan borgere og politikere former og ændrer holdninger til klima- og miljøpolitik både i det helt lokale, på nationalt plan og i det internationale arbejde mellem nationer.

De undersøger også, hvilke menneskelige faktorer, der spiller ind, når vi som borgere beslutter, hvordan vi vil leve, og hvilken rolle miljø og klima spiller i vores hverdag.

Holdningskampagner påvirker simpelthen ikke borgernes klima-adfærd i nævneværdig grad. Vores forskning viser, at fællesskaber til gengæld har stor effekt. Når man engagerer hele landsbyer og andelsboligforeninger – eller størstedelen af dem – og skeptikerne bliver trukket med af flertallet, bliver klimaindsatsen både mere effektfuld og langvarig.

Jens Villiam Hoff, professor i statskundskab

Forskning på gadeplan

Kan en økonom bevæbnet med gul gaffatape og billeder af politiker-hoveder få fulde folk til Distortion til at smide deres skrald i affaldsspanden i stedet for midt på gaden? Adfærdsøkonom på Københavns Universitet Christina Gravert viser TV2 ECHO, hvordan nudging virker.