12. januar 2009

14 nye ph.d'ere

Ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har ansat 14 nye ph.d.-studerende i den første fælles ansøgningsrunde på fakultetet, siden skolen blev etableret i foråret 2008.

Et højaktuelt projekt
Maria Duclos Lindstrøm er én af de nye ph.d.-studerende. Hun er fra 1. januar 2009 ansat ved Sociologisk Institut, hvor hun i løbet af de næste tre år vil undersøge, hvordan økonomisk ekspertviden bliver opfattet, fortolket og forandret i mødet med den brede offentlighed. Et højaktuelt projekt i disse tider:

- Finanskrisen får helt sikkert stor indflydelse på projektet, for den påvirker os ikke kun som forbrugere, men også vores tro på politikere og økonomiske eksperter. Resultaterne af projektet bliver formentlig meget anderledes, end hvis jeg var gået i gang for blot et par år siden, siger Maria Duclos Lindstrøm.

Hun planlægger at holde oplæg om emnet og skabe dialog med flest mulige borgere for at nuancere perspektiverne i den endelige ph.d.-afhandling. Og så håber hun, at resultaterne af projektet vil kunne bidrage til udviklingen af metode og forskning i feltet.

Lysten til at søge et ph.d.-stipendiat og arbejde i et fagligt universitetsmiljø er opstået som underviser på Roskilde Universitet, hvor Maria Duclos Lindstrøm selv er uddannet kandidat i forvaltning - cand.scient.adm.

83 ansøgninger i alt
Ph.d.-skolen modtog i alt 83 ansøgninger ved ansøgningsfristen den 3. november 2008. Knap halvdelen af ansøgerne blev bedømt kvalificeret, heraf fik ti kvinder og fire mænd tilbudt stipendium.

I denne runde er der ansat en ph.d.-studerende på Institut for Antropologi og en på Sociologisk Institut. Institut for Statskundskab og Økonomisk Institut har ansat tre hver og seks ph.d.-studerende er ansat på Institut for Psykologi.

Københavns Universitet oprettede i 2007 Københavns Universitets Forskeruddannelsesråd (KUFUR) og efterfølgende er der etableret ph.d.-skoler på alle fakulteter. Lektor, ph.d. Lene Hansen, Institut for Statskundskab, er leder af ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Se også tidligere nyhed om fakultetets ph.d.-skole her
Læs mere om ph.d.-skolen på http://samf.ku.dk/Forskning/phd/

Kontakt: Specialkonsulent Per Bjerregaard Nielsen, tlf. 35 32 35 38, pbj@samf.ku.dk eller ph.d.-studerende Maria Duclos Lindstrøm, tlf. 22 52 81 71.