8. december 2010

22 millioner til tre forskningsledere

Det Frie Forskningsråd uddeler knap 22 millioner kr. til tre topforskere fra psykologi, statskundskab og økonomi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Dekan Troels Østergaard Sørensen er yderst tilfreds med at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet dermed får tre forskningslederstipendier ud af de i alt 31 bevillinger, der er uddelt til alle fagområder i dag.

Nyt forskerkarriereprogram
De tre forskere ved fakultetet får bevillingerne som del af et nyt forskerkarriereprogram - Sapere Aude - der er gået i luften i 2010. Det er:

Søren Kyllingsbæk, lektor, ph.d., Institut for Psykologi
Dorte Sindbjerg Martinsen, lektor, ph.d., Institut for Statskundskab
David Dreyer Lassen, professor MSO, ph.d., Økonomisk Institut

Programmets formål
Målet med Sapere Aude, der direkte oversat betyder 'vov at vide', er at give førende forskere de bedste muligheder for at skabe banebrydende forskningsresultater.

De tre vigtigste formål er at styrke forskningens vækstlag, være springbræt for eliten til international prestige og netværk, og at udvide talentmassen.

Bevilling, der batter
Tanken bag de store bevillinger er at give forskerne mulighed for at sammensætte og lede deres eget forskningsteam. Sapere Aude-programmet består af tre trin, som forskere på forskellige stadier i deres karriere kan søge.

I denne omgang uddeler Det Frie Forskningsråd bevillinger som del af programmets trin to, dvs. til forskningsledere på lektorniveau over en fire-årig periode.

Programmets tre trin er følgende:

Trin 1: DFF-Ung Eliteforsker (postdocniveau) 3-årig. Op til 4 mio. kr.
Trin 2: DFF-Forskningsleder (lektorniveau) 4-årig. Op til 9 mio. kr.
Trin 3: DFF-Topforsker (professorniveau) 5-årig. Op til 19 mio. kr. Er endnu ikke sat i gang pga. utilstrækkelige midler.

Læs mere om Sapere Aude.

Fakta om Det Frie Forskningsråd
Det Frie Forskningsråd (DFF) er et uafhængigt råd, som i 2010 uddeler godt 1,3 milliard kroner til dansk forskning. Rådet støtter - inden for alle videnskabelige områder - konkrete forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer, og som styrker kvaliteten og internationalisering af dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til videnskabsministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde. 

Det Frie Forskningsråd hedder nu Danmarks Frie Forskningsfond. Læs mere om fonden her.