13. juni 2014

24 mio. kr. til fem forskere fra fakultetet

FORSKNINGSMIDLER

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv og Det Frie Forskningsråd |Kultur og Kommunikation har offentliggjort uddeling af midler, og fem forskere fra fakultetet modtager i alt 24 mio. kr. til forskningsprojekter.

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (SFE) har uddelt 17 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter 1, 2 og 3 til en samlet sum af 58 mio. kr. Rådet modtog i alt 138 ansøgninger om støtte med et samlet ansøgt beløb på ca. 627 mio. kr.

Tre forskere fra Økonomisk Institut har modtaget bevillinger på i alt 11,5 mio. kr., hvilket svarer til ca. 20% af SFE’s samlede bevillinger:

Forskningsprojekt 1:
Projekttitel: Globalizing Firms and Workers' Health: A Study Using Danish Matched Worker-Firm Data
Bevillingsmodtager: Jakob Roland Munch, Økonomisk Institut
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 1.698.916

Forskningsprojekt 2:
Projekttitel: Biased attention and economic decision-making
Bevillingsmodtager: Alexander Christopher Sebald, Økonomisk Institut
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 5.772.435

Projekttitel: Tax havens under the microscope
Bevillingsmodtager: Niels Johannesen, Økonomisk institut
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 4.046.947

Se oversigt over alle bevillinger og læs mere om projekterne

Herudover er Søren Kyllingsbæk, Institut for Psykologi med i Alexander Sebalds projekt.

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) har uddelt cirka 83 mio. kr. til virkemidlerne DFF-Forskningsprojekt 2, FKK-Forskernetværk, FKK-Videnskabelige konferencer og FKK-Tidsskrifter. Rådet modtog i alt modtaget 174 ansøgninger om støtte med et samlet ansøgt beløb på ca. 674 mio. kr.

To forskere fra hhv. Institut for Antropologi og Institut for Psykologi har modtaget bevillinger på i alt 12,5 mio. kr.:

DFF-Forskningsprojekt 2:
Projekttitel:
The Practice of Anthropology: People and Ideas in Action
Bevillingsmodtager: Hanne Overgaard Mogensen, Institut for Antropologi
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.002.454

Projekttitel: Motor dialogue and motor intentions in early infancy
Bevillingsmodtager: Simo Køppe; Institut for Psykologi
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.453.380

Se oversigt over alle bevillinger og læs mere om projekterne

Herudover er Randi Starrfelt, Institut for Psykologi partner på Christian Gerlachs nye FKK-bevilling ’On the relations between face, word and object recognition: A new and developmental perspective’