23. juni 2016

4,7 millioner til projekt om reaktioner hos tilskuere til vold

Seniorforsker Marie Rosenkrantz Lindegaard har modtaget 4,7 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd til projekt om, hvordan tilskuere til voldelige situationer handler. Marie Rosenkrantz Lindegaard er ansat ved Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement, men dette projekt vil ligge i regi af Sociologisk Institut og udføres i samarbejde med forskere fra instituttet

Forestil dig at være vidne til en væbnet røveri, mens du er ude at handle, eller at du overværer et voldeligt slagsmål på vej hjem fra byen. Hvad ville du gøre? Ville du gribe ind? Og hvad ville der ske, hvis du gjorde?

Violence, Bystanders, and...Action!

På trods af et halvt århundredes psykologiske eksperimenter og sociologiske undersøgelser af tilskueres rolle for sikkerheden i det offentlige rum ved vi meget lidt om deres faktiske handlinger i voldelige situationer. Projektet "Violence, Bystanders, and...Action!" under ledelse af seniorforsker Marie Rosenkrantz Lindegaard fra Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement vil forsøge at give nye svar på disse uafklarede spørgsmål. Projektet, der har modtaget 4,7 millioner kroner i støtte fra Det Frie Forskningsråd, ligger i forlængelse af det allerede eksisterende projekt ”Vold i gaden, gadens vold – gadevold i et situationelt perspektiv” på Sociologisk Institut og vil blive gennemført i samarbejde med forskerne fra dette, blandt andre postdoc Marie Bruvik Heinskou, postdoc Lasse Suonperä Liebst, lektor Charlotte Bloch og lektor Poul Poder.

Banebrydende videomateriale

"Violence, Bystanders, and...Action!" tager udgangspunkt i et forskningsdesign, der af omfang og originalitet vil sætte nye standarter for forståelsen af tilskueres handlen i voldssituationer. Projektet har en unik adgang til mere end 300 røverier og gadeslagsmål optaget med overvågningskameraer, som vil blive kodet og analyseret med henblik på at identificere årsager til og konsekvenser af de forskellige måder, som tilskuere handler på.

- Anvendelsen af videomateriale er banebrydende, fordi vi her kan få systematisk indsigt i, hvordan tilskuere faktisk handler i virkelige voldssituationer. Tilskuere spiller en potentielt afgørende rolle i at skabe sikkerhed for sig selv og andre ved at være til stede, når politiet er fraværende i voldelige situationer. Der mangler imidlertid konkrete retningslinjer for, hvordan tilskuere konkret bør handle. Et vigtigt kriminalpræventivt output af projektet er således formulering af evidensbaserede handlingsanvisninger på, hvordan man bør forholde sig, hvis man er vidne til vold, siger Marie Rosenkrantz Lindegaard.