26. september 2007

CSS indvies 1. oktober 2007

Mandag den 1. oktober indvier H.K.H. Prins Joachim Center for Sundhed og Samfund på Københavns Kommunehospital.

Københavns Universitet er flyttet ind i det gamle hospital fra midten af 1800-tallet og har forvandlet de klassiske bygninger til et moderne centrum for undervisning og forskning inden for sundheds- og samfundsvidenskaberne.

Et nyt auditorium er opført, operationsstuer er indrettet til forelæsning, sengeafsnit til kontorer og kantinen i kælderen er indrettet som et centralt midtpunkt for centrets omkring 6.000 studerende og 900 fuldtidsansatte.

Center for Sundhed og Samfund huser dele af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Statens Institut for Folkesundhed, Institut for Sygdomsforebyggelse og Det Almenmedicinske Hus.

- Det unikke ved Kommunehospitalet i dag er, at det rummer faglige synergier mellem sundheds- og samfundsvidenskabelig forskning. Forskerne kan mødes på tværs af fagene og udveksle ideer og erfaringer, og det højner kvaliteten af både forskningen og uddannelserne. Samtidig er de historiske bygninger og haverne ideelle rammer for at skabe et godt campusmiljø for studerende og ansatte, siger lektor Lars Bille, formand for CSS-Centerledelsen.

Efter den officielle indvielse er der indvielsesfest for centrets studerende og ansatte fra kl. 14:00 til 16:00.

Pressen er velkommen til indvielsen, der foregår i auditorium 34.0.01 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, fra kl. 11.30 til 12.30 med efterfølgende reception.

Kontakt: Kommunikationsmedarbejder Nina Henriette Pedersen, telefon 28 75 42 70 eller nhpe@samf.ku.dk