25. juni 2007

Institutleder udpeget til Det Frie Forskningsråd

Peder Andersen, institutleder ved Økonomisk Institut på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, er udpeget som nyt medlem til bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd. I alt har videnskabsminister Helge Sander udpeget 26 nye medlemmer af Det Frie Forskningsråd.

- Det Frie Forskningsråd består af nogle af vore dygtigste forskere. De er en uundværlig garant for, at Danmarks massive investeringer i viden også giver forskning af den allerhøjeste kvalitet. Og det er netop forskning i topkvalitet, som skal finansiere vores velfærd i fremtiden, siger Helge Sander.

Det Frie Forskningsråd får professor, dr.med Jens Christian Djurhuus fra Aarhus Universitet, som ny formand. Foruden den nye formand og institutleder Peder Andersen, er også Bjerne Steffen Clausen, divisionschef for Haldor Topsøes forsknings- og udviklingsafdeling, udpeget som nyt medlem til bestyrelsen.

Det Frie Forskningsråd består af en bestyrelse og af fem faglige forskningsråd. Rådene fordeler hvert år ca. 1 mia. kr. til forskning baseret på forskernes egne initiativer. Herudover yder rådet forskningsfaglig rådgivning til videnskabsministeren inden for alle videnskabelige områder. 15 medlemmer af bestyrelse eller faglige forskningsråd er blevet genbeskikket.

Læs mere om Det Frie Forskningsråd.