08. juni 2010

Knap seks mio. til tre forskere

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) har netop afsluttet forårsuddelingen af forskningsmidler. I alt uddelte forskningsrådet 19,6 mio. kroner, heraf tilfaldt knap seks millioner kroner tre forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Følgende forskere fik bevilliget individuelle postdoc-stipendier:

Marie Bruvik Heinskou, Sociologisk Institut: "Transnationale transaktioner, transnationale seksualiteter - en kvalitativ undersøgelse af kvindelig 'sexturisme' med casestudier i Gambia og Cuba" (1.765.000 kr.)

Niels Johannesen, Økonomisk Institut: "International Tax Planning and Optimal Policies" (1.275.000 kr.)

Alexander Christopher Sebald, Økonomisk Institut: "An Experimental Investigation of Employment Relations based on Subjective Performance Evaluations" (2.900.000 kr.)

Læs mere om Det Frie Forskningsråds uddeling af forskningsmidler.

Fra efteråret overgår Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) til e-ansøgning. Det nye efterårsopslag ligger klart på hjemmesiden nu og gælder fra den 1. juli.