20. oktober 2008

CAST åbner 21. oktober 2008

Så sent som sidste måned stod frygten for den globale opvarmning højest på dagsordnen, men nu har finanskrisen tilsyneladende fortrængt klimaet som kollektiv frygt og hastesag. Skyldes det, at vi som samfund kun har kapacitet til én katastrofe ad gangen?

Eller er det også fordi, vi savner et fælles sprog at forstå trusler med og derfor hopper fra det ene til det andet, som om der kun fandtes ét problem ad gangen i stedet for at skabe et helhedsbillede?

Sådanne spørgsmål skal forskere fra det nyetablerede 'Centre for Advanced Security Theory' (CAST) de næste fem år søge svar på. Centeret, der ledes af professor Ole Wæver fra Institut for Statskundskab, er et af Københavns Universitets stjerneforskningsprogrammer. Centeret åbner officielt tirsdag d. 21. oktober.

- Samfundet har svært ved at håndtere, at trusler i dag er så forskelligartede: klima, terror, fugleinfluenza, global finanskrise og religiøs fundamentalisme ses alle som "trusler" - og fremstilles hver ved sin lejlighed som "den største trussel", fortæller centerleder professor Ole Wæver.

- Mange discipliner taler om trusler, katastrofer, farer og risici. Men de gør det på hver sin måde og i hver sine termer. Når politikerne skal manøvrere mellem truslerne, sker det derfor oftest uden kriterier eller forklaring, siger Ole Wæver og forklarer, at det på nuværende tidspunkt ikke kan være anderledes, fordi der endnu ikke findes en tværgående målestok. Det er særligt problematisk, når vi ved, at truslerne i dag i stigende grad spiller sammen ved både at opveje og forstærke hinanden, men uden at vi kan forklare hvordan.

Det er den fælles målestok, eller sprog om man vil, forskerne fra CAST nu går på jagt efter. Ved at gå på tværs af fagene, stræber de efter at finde en slags "oversættelsesprogram", så disciplinerne forstår de formler, som hinanden beregner trusler, bæredygtighed og risici med. CAST vil bl.a. sætte fokus på områder som sundhed, økonomi, religion, terror, krig og klima, ligesom fagfeltet "sikkerhedsstudier" skal analyseres nærmere. Håbet for forskerne er, at samfundet ad den vej kan lære sig selv at omgås fare på en mindre farlig måde.

Åbning af CAST
'Centre for Advanced Security Theory' (CAST) åbnes tirsdag den 21. oktober 2008 kl. 14.00 - 16.30. Pressen er velkommen. Andre interesserede kan kontakte centeradministrator på CAST Jytte Bertelsen, jb@cast.ku.dk

Download program fra www.cast.ku.dk

Kontakt:
Centeradministrator Jytte Bertelsen, jb@cast.ku.dk, tlf. 35 32 33 73
Centerleder, professor Ole Wæver, ow@ifs.ku.dk, tlf. 35 32 34 31