19. november 2007

Årets underviser kåret

Til årsfesten den 15. november 2007 afslørede rektor Ralf Hemmingsen, at prisen som årets bedste underviser på Københavns Universitet i år går til professor Peter Kurrild-Klitgaard fra Institut for Statskundskab ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

"Årets Harald", som prisen kaldes, er de studerendes pris. Den uddeles for at hædre særlig god og inspirerende undervisning. Hvert år indstiller studerende udvalgte undervisere til prisen. På baggrund af begrundelserne udvælger rektoratet prismodtageren.

I sin tale ved prisoverrækkelsen, læste rektor op fra de studerendes indstilling. De skriver blandt andet:

"Højt fagligt niveau, smittende begejstring, udfordrende og underholdende, klar formidling af kompliceret teori gennem velvalgte eksempler, inddragelse af studerende i kritisk tilgang til stoffet".

De studerende slutter indstillingen af med:

"Hvis I skulle få brug for at stemme om, hvem der skal have prisen som årets underviser, så er vi, efter at have fulgt Kurrilds fag, fuldt ud i stand til at udvikle op til flere valgmetoder".

Kun ét år med KU's pegepind

Peter Kurrild-Klitgaard vendte sidste år tilbage til Københavns Universitet, hvor han blev uddannet cand.phil i samfundsfag tilbage i 1991. Han har kun været ansat som professor på Institut for Statskundskab i godt et år, og derfor kommer udnævnelsen som årets bedste underviser bag på ham.

Peter Kurrild-Klitgaard har selv en mere ydmyg forklaring end sine studerende på, hvorfor hans undervisning opleves som særligt kvalificeret:

- Når jeg skal undervise i noget, jeg ikke er helt hjemme i, er jeg nødt til først at læse alt og sætte mig nok ind i det til at kunne svare på alle spørgsmål. Jeg bliver nødt til at være oppe på dupperne, siger han i Universitetsavisen den 16. november 2007.

At være velforberedt og fagligheden betyder meget for professoren, der i marts 2007 også fik titlen som "Instituttets bedste underviser" blandt 14 nominerede på Institut for Statskundskab.

Det blev en "Harald"

"Årets Harald" er opkaldt efter matematikeren Harald Bohr (bror til Niels Bohr), der var kendt som en fremragende underviser. Prisen tildeles én af universitetets fastansatte undervisere for "særlig god og inspirerende undervisning".

Med prisen følger et beløb på 25.000 kr. og en stor ugle i porcelæn skænket af Royal Copenhagen. Uglen er modelleret i 1912 af Peter Herold. I 2007 er uglen dekoreret af billedkunstner Anna Sørensen. Professor Peter Kurrild-Klitgaard er den 20. underviser på Københavns Universitet, der modtager "Årets Harald".