18. november 2010

To nye æresdoktorer på SAMF

Til KU's årsfest den 18. november udnævner rektor to nye æresdoktorer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det er professor i psykologi, Norman Sartorius, University of Zagreb, Kroatien og professor i statskundskab, Bernard N. Grofman, University of California, USA.

Akademisk anerkendelse

I hvert deres felt har de to professorer ydet en omfattende og betydningsfuld forskningsindsats på internationalt niveau. En indsats, der lægges til grund for at tildele dem universitetets æresdoktorgrad, der er den højeste akademiske anerkendelse en forsker kan opnå uden at have forsvaret en doktordisputats ved Københavns Universitet.

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen, promoverer ved årsfesten professorerne, hvor han lægger vægt på vigtigheden af deres ihærdige arbejde og den betydning, deres indsats har haft for fakultetet. Se promoveringen af Norman Sartorius og Bernard N. Grofman her (på engelsk).

Når rektor ved ceremonien til årsfesten formelt har udnævnt de to professorer, kan de for eftertiden tilføje h.c. (honoris causa) til deres respektive titler.

Flest udenlandske æresdoktorer

Langt de fleste æresdoktorer er ligesom professor Sartorius og professor Grofman udenlandske forskere, der som gæstelærere eller gennem internationalt forskningssamarbejde tillige har spillet en væsentlig rolle for forskning og forskeruddannelse ved Københavns Universitet.

Æresdoktorgraden blev indført i sin nuværende form i 1924. Indtil da kunne kongen på egen hånd udnævne doktorer. Læs mere om æresdoktorgraderne på Københavns Universitet her