08. november 2007

Konference: Arbejde under forandring?

Har opgøret med 'grand theories' medført tvivl om samfundsvidenskabens bidrag til samfundsdebat og samfundsudvikling? Nyere forskning har medført stadig mere sofistikerede perspektiver på observation, intervention og debat. Hvad er samfundsvidenskabernes rolle, hvis alt er situeret, emergent og lokalt?

Deltag i konference den 29. november 2007 kl. 9-16, Øster Farimagsgade 5, lokale 15.3.01, som forskere fra Institut for Psykologi arrangerer.

Konferencen vil samle forsknings- og forskningsorienterede miljøer i Danmark for at drøfte traditioner, ambitioner og retninger i samfundsvidenskabelige studier af arbejde. En række forskere, konsulenter og studerende inviteres til debat og til at fremlægge abstracts og papers.

Læs mere på http://www.psy.ku.dk/arbejdeunderforandring/
Tilmelding nødvendig senest den 12. november til arbejdeunderforandring@psy.ku.dk