26. maj 2009

Forskning i visuel opmærksomhed udløser pris

Europas betydeligste pris inden for psykologien, Aristotelesprisen 2009, tildeles denne gang professor dr. phil. Claus Bundesen fra Institut for Psykologi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Aristotelesprisen uddeles hvert andet år til en højt anerkendt europæisk psykolog. For at kunne modtage prisen skal forskeren have bidraget til psykologien gennem enestående videnskabelige bidrag og internationalt lederskab. Claus Bundesen, der er den mest citerede danske psykolog, er i dag leder af Center for Visuel Kognition på Det Samfundsvidenskablige Fakultet.

- Jeg er elementært glad for at se, at mit arbejde bliver påskønnet af mine fagfæller. Det opmuntrer mig til at fortsætte i samme spor, siger Claus Bundesen, der modtager prisen i Oslo den 7. juli.

Visuel opmærksomhed

Claus Bundesens forskning fokuserer på studiet af visuel kognition, hvor han bl.a. har udviklet en internationalt førende teori om visuel opmærksomhed, den såkaldte TVA-model. Ud fra et simpelt sæt af matematiske formler kan TVA-modellen forklare, hvordan opmærksomhed virker både på det psykologiske plan og i hver enkelt mikroskopisk hjernecelle. Denne matematiske sammenkobling af psykologi og hjerneforskning er ret enestående på verdensplan.

Udfordringer til hjernen

Hvert sekund står hjernen over for en udfordring: at udvælge netop den del af sanseindtrykket, som det er vigtigst for organismen at reagere på. Særligt i synssystemet er opgaven formidabel. Typisk er synsfeltet fuldt af objekter, der alle kræver et betydeligt arbejde for at blive identificeret. Fra øjeblik til øjeblik må vi udvælge de få objekter, der er mest interessante i situationen, og koncentrere vores ressourcer der. Ellers ville vi drukne i indtryk. Denne udvælgelsesmekanisme i hjernen svarer på det psykologiske plan til at være opmærksom.

Næste skridt

Ved anvendelsen af den matematiske TVA-model til forståelsen af hvordan visuel opmærksomhed fungerer i den menneskelige hjerne bliver forskerne bl.a. i stand til at undersøge, hvordan opmærksomheden fanges af bestemte ansigtsudtryk, hvilke typer hjerneskader der fører til bestemte opmærksomhedsproblemer, hvorledes hjernens elektriske aktivitet ændrer sig under skift i opmærksomhed, og hvordan kemiske stoffer såsom nikotin påvirker vores opfattelsesevne. Forskning i opmærksomhed er et klassisk område i psykologien, tæt forbundet med spørgsmålet om bevidsthedens natur. Denne forskning er også vigtig for at hjælpe mennesker med hjerneskade, der meget ofte har forstyrrelser i evnen til at være opmærksom. Forskning i visuel opmærksomhed kan desuden bruges til at udvikle mere effektive synsfunktioner i computere og robotter.