21. august 2008

Ny Asiensatsning på KU

Københavns Universitet lancerer i september Asian Dynamics Initiative (ADI), et fælles satsningsområde under Det Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Asien er en dynamisk region i hastig udvikling. Ekspanderende økonomi, videnskab og teknologi, komplekse politiske systemer og religiøs og kulturel mangfoldighed har skabt global interesse og øget regionens indflydelse på verdensscenen. Asiens forrygende fremgang har forbedret levevilkårerne for store dele af befolkningen, men regionen rummer også betydelige udfordringer: miljøforringelser, regionale uligheder og ekstrem fattigdom, krænkelse af menneskerettigheder, spændinger og væbnede konflikter, terrorisme og korruption.

På Københavns Universitet oplever man også den stigende interesse. Flere studerende søger ind på uddannelserne, og forskerne bliver inviteret af medierne til at kommentere og analysere den voksende nyhedsstrøm østfra. 

For at imødekomme efterspørgslen søsætter Københavns Universitet nu Asian Dynamics Initiative. ADI skal koordinere eksisterende forskning og undervisning om Asien og skabe en platform for udvikling af nye forskningskompetencer inden for området. Der vil løbende blive arrangeret tværfaglige kurser, workshops og seminarer. Disse vil blive annonceret på ADI's website: http://asiandynamics.ku.dk/

Starten på den nye asiensatsning markeres med en storstilet konference i festsalen den 16. september, 13.30-17.30, med efterfølgende reception.

Yderligere information fås hos Marie Yoshida, telefon: 35 32 95 21.