08. september 2009

Voksne har ansvaret for udviklingen af børns seksualitet

Børn er ikke født med en naturlig og spirende seksualitet, der gradvist udfolder sig i takt med barnets udvikling. Børn ved ikke, hvad seksualitet er, og derfor ved børn heller ikke, hvad et seksuelt overgreb er. Børn skal lære at skelne mellem omsorg og overgreb af de voksne, og det er de voksne, der på en gang skal hjælpe børnene med at give deres fantasier betydning og at sætte grænser omkring dem.

- Børn har fantasier om mor og vil giftes med far. Det er en udviklende leg for dem, som ikke har noget at gøre med det, vi forstår ved voksen seksualitet. Det er de voksnes opgave at give fantasierne betydning. De skal skabe en ramme om forestillingerne så barnet ved, hvad det vil sige at have lyst til noget eller ikke at ville være med, siger adjunkt Katrine Zeuthen fra Institut for Psykologi. Hun har netop udgivet bogen Kærlighed og overlevelse - barneseksualitet og seksuelle traumer, der er en omskrivning af hendes ph.d.-afhandling. På baggrund af en række legeterapeutiske forløb med børn udsat for seksuelle traumer udvikler hun i sin afhandling en teori om, hvordan den barnlige seksualitets udvikling finder sted i barnets relationer til de voksne.

Det sensuelle forhold

For at kunne løfte opgaven over for børnene skal de voksne forstå, at den barnlige seksualitet er knyttet til og finder sted i barnets relation til den voksne:

- Der er sensualitet i forholdet mellem barn og voksen. Børn har fantasier om voksne, og der er en tæt kropslighed mellem os og vores børn, når vi ammer dem, bader dem, skifter dem, slås med dem etc. Vi forholder os til vores børn, og børnene giver denne kropslighed betydning i relationen. Det gælder også for pædagoger, der bruger mange timer sammen med børnene. Sådan er det, og voksne skal turde tale med hinanden og med børnene om grænser, empati og seksualitet, så børnene udvikler et kendskab til egne og andres grænser, siger Katrine Zeuthen.

Den seksuelle forskrækkelse

De voksne skal altså tage ansvar for børns seksuelle udvikling og støtte børnene i at udvikle en skelnen mellem fx betydningen af lyst og ulyst, frivillighed og tvang, aktiv og passiv og gode og dårlige hemmeligheder:

- De seneste års overgrebssager har skabt en større opmærksomhed om børns seksualitet. Desværre bliver det oftest til en opmærksomhed, der er rettet mod barnet alene med fokus på, om barnets leg, adfærd og viden om seksualitet er naturlig eller ej. Det er vigtigt, at vi tør tale om, at barnets udvikling, også i forhold til seksualitet, finder sted i relationen til den voksne og udvikler sig som en del af den kultur, der er imellem børn og voksne i vores samfund, så vores opfattelse af seksualitet ikke er adskilt fra vores fokus på barnets samlede udvikling, siger Katrine Zeuthen.

I forbindelse med sin ph.d.-uddannelse var Katrine Zeuthen tilknyttet Rigshospitalets Team for seksuelt misbrugte børn, og det var her, hun fulgte de legeterapeutiske forløb. Efterfølgende har Katrine Zeuthen været ansat hos Sct. Stefans Rådgivningscenter i Københavns Kommune, som også varetager sager med børn udsat for seksuelle overgreb. Her har hun forsket i sammenhængen mellem børnenes relationer til de voksne og de mistanker om seksuelle overgreb, der opstår. Katrine Zeuthen er nu adjunkt ved Institut for Psykologi og er i samarbejde med SISO, der er et landsdækkende videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, ved at udvikle undervisningsmateriale henvendt til både børn og professionelle om grænser, empati og seksualitet.

Katrine Zeuthens forskning er på den måde både rettet mod en egentlig udvikling af en teori, der tager højde for, at børns udvikling altid er bundet til voksenkontakt, og at udbrede kendskabet til denne viden blandt både børn, pædagoger og andre, der arbejder med børn i professionel sammenhæng.

Kontakt

Adjunkt Katrine Zeuthen, Katrine.Zeuthen@psy.ku.dk, tlf.: 35 32 49 23