14. november 2008

Ph.d.-studerende vinder Lærebogspris

Ledsaget af ord som nærvær, nerve og nuancering, modtager to ph.d.-studerende fra Københavns Universitet Lærebogsprisen 2008. Prisen, der er Danmarks største faglitterære pris tildeles bogen 'Psykologi relateret til mennesker med handicap', der er skrevet af Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher, begge fra Institut for Psykologi. Ud over juryens pæne ord og den ærefulde titel, modtager de to ph.d.-studerende også en forlagskontrakt og 100.000 kr.

- Lærebogsprisen er en vigtig chance for at nå ud til en målgruppe, jeg virkelig har lyst til at få i tale. Det er meget motiverende at få forskningen så bredt ud, siger Louise Bøttcher.

Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher har de sidste tre år arbejdet på hvert deres ph.d.-projekt om børn med motoriske handicaps, som f.eks. spastiske lammelser, og børn med sansehandicaps, det vil sige døve og døvblinde børn.

- Det gik op for os, at der slet ikke findes faglitteratur, der henvender sig til studerende eller professionelle behandlere, som arbejder med handicappede børn og voksne. Vi vil gerne være med til at udfylde tomrummet med en lærebog, der binder viden om forskellige handicaps sammen og kombinerer teori med praktisk viden om psykologi til brug i dagligdagen, siger Louise Bøttcher.

Inspiration fra sager om bosteder
Louise Bøttcher fortæller, at de medieombruste sager om bosteder i København, hvor personalet i flere tilfælde har brugt magt, har været en inspirationskilde til projektet. Hun mener, at sagerne viser et tydeligt behov for, at behandlere - nogen mere end andre - har brug for viden om, hvordan handicappede typisk reagerer, og viden om hvordan man håndterer de svære situationer.

Juryen roser da også netop lærebogen for at give en videnskabeligt funderet introduktion til såvel de teoretiske som de praktiske perspektiver, der relaterer sig til det professionelle arbejde med mennesker med fysiske eller psykiske handicaps.

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen, glæder sig over tildelingen af Lærebogsprisen:

- Det er virkelig flot, at Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher tidligt i karrieren opnår en sådan pris. Samtidig er det jo guld værd for universitetet, at vi får formidlet ny forskningsbaseret viden ud lige præcis dér, hvor den kan gøre en forskel for mennesker, siger han.

Læs mere på www.laerebogsprisen.dk

Kontakt:
Jesper Dammeyer, jesper.dammeyer@psy.ku.dk, tlf. 22 80 83 89
Louise Bøttcher, louise.bottcher@psy.ku.dk, tlf.35 32 48 33.