30. september 2016

Carlsbergfondets Forskningspris 2016 går til Global Development professor

PRIS

Juraprofessor og underviser på uddannelsen i Global Development Morten Broberg modtog søndag den 25. september Carlsbergfondets Forskningspris 2016. Prisen får han for sin forskning inden for International Udviklingsret, der bl.a. omfatter hans nuværende forskning i de såkaldte 'langsomme katastrofer'.

Professor Morten Broberg
Det var i forbindelse med et projekt om EU’s regulering af fødevarer, at Morten Broberg for 8 år siden for alvor fik øjnene op for ’international udviklingsret’. Det var med hans egne ord 'et stort og vigtigt, men overraskende uopdyrket forskningsområde'.

Siden har han udfoldet feltet, og beskæftiger sig i dag med retlige udfordringer og dilemmaer indenfor emner som udviklingsbistand, international handel og retsreformer i udviklingslande:

Morten Broberg forklarer: 'Min fremmeste opgave er at afdække nogle af de centrale udfordringer, som udviklingslandene står over for samt at udvikle brugbare løsninger på disse. Eksempelvis har jeg valgt at rette fokus mod de såkaldte langsomme katastrofer (slow onset disasters). Når vi hører ordet katastrofe, vil vi normalt tænke på jordskælv, tsunamier og andre tilsvarende pludselige, voldsomme hændelser. Men mange katastrofer indtræder kun langsomt – til tider så umærkeligt, at vi i vesten slet ikke bliver opmærksomme på dem. Det gælder eksempelvis langvarig eller gentagen tørke, som kan føre til hungersnød. Her vil en tidlig, forebyggende indsats kunne spare mange liv og megen lidelse – men sørgeligvis har nødhjælpsorganisationerne ofte meget svært ved at råbe donorerne op, før end situationen har udviklet sig til en egentlig katastrofe.'

Se film og portræt af Morten Broberg

Succesfuld forskning på tværs af fagområder

Morten Brobergs forskning fokuserer ikke kun på retsregler og de rent juridiske aspekter, men også på konsekvenserne af retsreglerne i bred forstand. Derfor samarbejder han med forskere fra en bred vifte af fagområder, som beskæftiger sig med de samme problemstillinger ud fra andre perspektiver. Siden 2012 har han ledet det tværvidenskabelige forskningsprojekt 'Changing Disasters'. Endvidere deltager han aktivt i Københavns Universitets meget anerkendte udviklingsforskningsmiljø, ligesom han er blandt underviserne på universitetets nyere masteruddannelse Global Development, som han finder essentielt for sit arbejde:

'Jeg sætter virkelig stor pris på det meget aktive, tværfakultære udviklingsforskningsmiljø som jeg indgår i på Københavns Universitet. Jeg lærer umådeligt meget af mine kolleger dér, og jeg ser derfor i høj grad også tildelingen af Carlsbergfondets Forskningspris 2016 som en anerkendelse af dette miljø.'

Kontakt

Professor Morten Broberg
Centre for International Law, Conflict and Crisis
Det Juridske Fakultet
Mail: morten.broberg@jur.ku.dk
Telefon: 35 32 31 96

Kommunikationsmedarbejder Lise Steen Nielsen
Det Juridiske Fakultet
Mail: lise.steen.nielsen@jur.ku.dk
Telefon: 35 32 08 73