14. juni 2011

Sikkerhedsekspertens dilemmaer

I militære konflikter kan sikkerhedsekspertens råd få alvorlige konsekvenser. Førende forskere sætter hinanden stævne på CAST den 16.-17. juni for at diskutere sikkerhedsekspertens nye rolle og etiske dilemmaer.

Fra upartiske sandhedsvidner til partsindlæg
Akademiske eksperter er traditionelt blevet anset som objektive og upartiske sandhedsvidner, hvis ekspertise kan hjælpe politikere til at træffe de bedste sikkerhedspolitiske valg. Men i takt med en stigende efterspørgsel på ekspertviden i de moderne samfund, er videnskabens rolle kommet under pres.

Ekspertise bliver i dag ofte betragtet som et partsindlæg, der ikke i sig selv fører til den bedste beslutning. Det medfører alvorlige etiske og praktiske udfordringer for enhver ekspert i sikkerhed.

Især sikkerhedseksperters råd og opfordringer til politikere kan få alvorlige konsekvenser. I anvendelsen af militær magt, er det bydende nødvendigt, at den akademiske verden forholder sig kritisk til, hvilken indflydelse ekspertise har på den sikkerhedspolitiske dagsorden.

International workshop på CAST
Førende eksperter i feltet mødes i denne uge på workshoppen "Capturing Security Expertise: Concepts, Typologies, Practices, Power" på Centre for Advanced Security Theory ved Københavns Universitet.

Deltagerlisten inkluderer bl.a. Hugh Gusterson (George Mason University), Judith Reppy (Cornell University), James McGann (Think Tanks and Civil Societies Programme, Foreign Policy Research Institute), Robert Evans (Cardiff School of Social Sciences), Ole Wæver (CAST, KU) og Mikkel Vedby Rasmussen (CMS, KU).

Se mere om workshoppen her: http://cast.ku.dk/events/cast_conferences/dokument3/

Workshoppen er for inviterede gæster. Kontakt venligst Trine Villumsen på tv@cast.ku.dk (61 71 11 85) eller Jytte Bertelsen jb@cast.ku.dk (35 32 33 73) for yderligere information, eller hvis interviews med deltagerne ønskes.

Om CAST - Centre for Advanced Security Theory
CAST er et tværfagligt akademisk projekt under Københavns Universitets Stjerneprogram på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Centerets formål er at samle forskere fra en bred vifte af akademiske discipliner for at undersøge, sammenligne og forbedre de metoder, koncepter og principper, hver disciplin anvender i forståelse af trusler, farer og risici.

Forskningen er funderet i og bidrager til yderligere udvikling af sikkerhedsliggørelsesteorien, også kendt som "Københavnerskolen" inden for sikkerhedsstudier.