15. maj 2012

Nyt center vil styrke viden om ekspertise

Viden bliver den inderste kerne, når et nyt center på Sociologisk Institut på Københavns Universitet sætter fokus på den videnskabelige ekspertise i videnssamfundet. Centret vil blandt andet beskæftige sig med den videnskabelige ekspertises placering, autoritet og legitimitet i samfundet.

Fra demokrati til vidensstyre

I samme ånd åbnede Center for Videnskab, Ekspertise og Samfund (CEVES) officielt den 30. april med en debatskabende gæsteforlæsning af Cathrine Holst, der er ansat ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og fra 2012 leder af et forskningsprojekt under Norges Forskningsråd.

Cathrine Holsts forelæste under titlen ’Fra demokrati til epistokrati (vidensstyre)?’ og stillede spørgsmålstegn ved, om det er et problem, at faglighed og ekspertise spiller en stadigt mere betydningsfuld rolle i politik.

Viden om forandringstendenser

Ifølge Anders Blok, der er centrets nye leder, så sigter centret mod at styrke vores viden om de mange forandringstendenser, som begrebet videnssamfund antyder. Et godt eksempel er klimaforandringer, og hvordan folk i hverdagen opfatter forskellige eksperters udsagn om klimaet.

Anders Blok er en af initiativtagerne til centret, der i første omgang tæller syv forskere fra Sociologisk Institut. På lidt længere sigt har centret ambitioner om, at danne ramme om et levende forskningsmiljø, der spænder et kontaktnet ud fra instituttet og universitetet til det øvrige Danmark, Norden, Europa og resten af den globaliserede verden:

- Vi tager afsæt i det forhold, at centrets medlemmer alle forsker i den centrale betydning, som videnskab og ekspertise har på tværs af en række betydningsfulde og aktuelle samfundsdomæner – idet vi hver især beskæftiger os med temaer og problemstillinger omkring sundhed, økonomi, jura, miljø og klima, og samfundsforskningen selv, siger Anders Blok og tilføjer:

- Med centret får vi mulighed for at styrke dialogen på tværs af samfundsmæssige domæner, felter og problemstillinger, og hermed afsøge de bredere tendenser og spændinger i den måde videnskabelig vidensproduktion, ekspertise og professioners praksis, grænsedragninger og sociale status nutidigt er under forandring, siger han.

Diversitet og innovation

Centrets forskning og øvrige aktiviteter vil være rettet mod at forstå den centrale betydning, som videnskab og ekspertise har i aktuelle samfundsproblematikker.

CEVES vil producere viden og publikationer inden for videnskabssociologien. Desuden vil centret byde på en række arrangementer, forskningsseminarer, undervisningsudbud og studiekredse. Forskerne ønsker med centrets aktiviteter at vise diversiteten og innovationerne i teorier, metoder og empiriske problemstillinger, som udmærker det videnskabssociologiske forskningsområde i dag.