23. september 2009

Økonomisk Udvikling, Vækst og Innovation: En central platform i Danske Universiteters udspil til samarbejde med udviklingslandene

Danske Universiteter har offentliggjort en ny rapport med anbefalinger til, hvordan forskning og uddannelse kan styrkes i udviklingslandene. Ideen med rapporten er at give et overblik over de faglige kompetencer og etablerede samarbejdsrelationer, som danske universiteter har at bidrage med i indsatsen for at styrke opbygning af velfungerende universiteter og forskningsmiljøer i udviklingslandene. Økonomisk Udvikling, Vækst og Innovation er en af syv såkaldte ressource-platforme, som Danske Universiteter foreslår bliver oprettet. Rapporten vil - i samarbejde med Udenrigsministeriet - blive sendt til danske ambassader til brug for relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner i udviklingslande. Det er Danske Universiteters håb, at udviklingsministeren og bistandssektoren vil tage godt imod rapportens forslag, og der ses frem til en konstruktiv debat om den fremtidige rolle for forskning og uddannelse i dansk udviklingsbistand.

I anledning af offentliggørelsen af rapporten udtaler udviklingsminister Ulla Tørnæs:

- Jeg hilser universiteternes initiativ meget velkommen. De syv platforme falder fint i tråd med de områder, som Udenrigsministeriet arbejder med inden for udviklingsbistanden og forskningen. Det er vigtigt, at danske kompetencer og muligheden for samarbejde bliver synliggjort. Jeg vil bede vores ambassader i udviklingslandene om at følge op på rapporten sammen med vores partnere.

Professor Finn Tarp, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, er netværks-koordinator for platformen om Økonomisk Udvikling, Vækst og Innovation. Økonomisk Institut og det Samfundsvidenskabelige Fakultet ser frem til at deltage i dette arbejde sammen med deres samarbejdspartnere. Yderlig information og selve rapporten kan findes på www.dkuni.dk.