09. maj 2008

Åbent debatmøde om Indre By

Fiolstræde-biblioteket, Fangekælderen og Festsalen på Frue Plads. Københavns Universitet holder til i nogle af Københavns ældste og mest markante bygninger.

Universitetet er stolt over de historiske bygninger. Vi værner om dem og åbner ofte dørene for københavnere og turister. Samtidig skal vi indrette os, så de studerende har tidssvarende undervisningsfaciliteter, læsepladser og rum til at mødes.

Hvordan sikrer vi, at der fortsat er liv i de smukke bygninger? Hvorfor skal Fiolstræde-biblioteket have en ny funktion? Og hvad er planerne for bygningerne omkring Frue Plads?

Mandag den 19. maj fra kl. 10:30 - 13:00 inviterer Københavns Universitet til et åbent debatmøde om universitetet i Indre By. Mød op og hør om vores planer.

Program
Introduktion til Campusplanen og KU's visioner for Indre By
Rektor Ralf Hemmingsen

Fra planer til praksis - nye funktioner i bygningerne omkring Frue Plads
Kgl. Bygningsinspektør Jens Fredslund

Københavns Kommunes planer for Indre By
Planchef Anne Skovbro, Københavns Kommune

Efter oplæggene åbnes der for debat med prorektor Lykke Friis som ordstyrer. Til slut er der Idébar, hvor tilhørerne kan kommentere de konkrete planer og eventuelt bidrage med egne ideer. Der serveres sandwich og drikkevarer.

Tid og sted: Mandag den 19. maj 2008 kl. 10.30-13 i Hovedbygningen, Frue Plads, København K.

Inden debatarrangementet viser vi rundt i nogle af de gamle bygninger. Rundvisningen starter kl. 9.45 ved indgangen til Hovedbygningen.

Arrangementet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig på www.ku.dk/campus