29. august 2016

Debattør og militærekspert ny leder for statkundskab


Professor og militærekspert Mikkel Vedby Rasmussen bliver ny institutleder ved Institut for Statskundskab

Det er en aktiv debattør og en stor kender af det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, som den 1. september overtager ledelsesansvaret for 1500 studerende og 130 ansatte ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Forsker- og ledererfaring

Mikkel Vedby Rasmussen er 43 år og professor på Institut for Statskundskab. Han er uddannet fra Københavns Universitet og London School of Economics and Political Science, og hans forskningsområder omfatter international politik, forsvarspolitik, globalisering og konflikter.

Han har i løbet af sin karriere også været seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, kontorchef i Forsvarsministeriet, leder af Forsvarsministeriets Dansk Institut for Militære Studier og centerleder på Københavns Universitets Center for Militære Studier.

På sin første arbejdsdag er Mikkel Vedby ordstyrer for en debat med statsminister Lars Løkke Rasmussen i Københavns Universitets festsal. Det afspejler, at den nye institutleder gerne vil være et bindeled mellem forskningen og virkeligheden uden for universitetets mure.

Han deltager aktivt i den forsvars- og sikkerhedspolitiske debat og er stærkt engageret i formidling af forskning og i at udvikle forskningen til egentlig innovation, som kan bidrage til at løse store samfundsudfordringer både nationalt og internationalt. Han har blandt andet været med til at udvikle instituttets nye kandidatuddannelse i Security Risk Management.

Mikkel Vedby har briefet NATO’s Militær Komite, som er alliancens øverste militære ledelse, og undervist på NATO Defence College i Rom og det britiske forsvarsakademi, ligesom han er forfatter til flere bøger blandt andet 'The Military's Business' (2015), som vurderer væbnede styrkers effektivitet med udgangspunkt i de krav, man ville stille private virksomheder, og 'Den Gode Krig?' (2011) om Danmarks krig i Afghanistan.

Som ny leder af Institut for Statskundskab lægger Mikkel Vedby Rasmussen især vægt på, at instituttet, der er kendt som et af de otte bedste miljøer i Europa for statskundskab og international politik (QS World University Rankings, 2015), kan tilbyde både de studerende og de ansatte forskere og undervisere et stærkt fagligt fællesskab i samarbejde med 'kolleger' i hele verden.

For nok ligger Institut for Statskundskab i København, men både Danmark og resten af verden er i forandring, og når det drejer sig om politik og forvaltning, er det nødvendigt at se ud over landets grænser for at løse de nye kriser, som opstår - hvad enten det drejer sig om den stigende migration mod Europa, eller de mere hjemlige udfordringer med at få velfærdssamfundet til at balancere.