23. april 2020

Dekanens dagbog #24

COVID-19

Jeg har lige logget af fra den første torsdagszoom, hvor alle fakultets medarbejdere er inviteret til en snak om, hvordan det går på fakultetet i disse ekstraordinære tider.

Torsdagszoom ved strygebrættet
Torsdagszoom ved strygebrættet

Jeg skal lige finde ud af formen, og jeg er ikke helt overbevist om, at vi var i det bedste format. Men jeg var virkelig glad for lejligheden til at møde så mange af fakultetets ansatte – også selvom det kun var online. Der var også nogle, som sagde de var glade for at se mig, og udover at det var mægtig pænt af dem, så forstår jeg det godt. Der er så mange vi ikke ser – i alle betydninger – for øjeblikket.

Vi holder næste møde på torsdag 30. april klokken 15. Alle SAMF-ansatte er altid velkommen til at skrive til mig, men også til at sende spørgsmål forud for næste møde.

I det hele taget har det været en dag fyldt med møder – jeg har også været vært for mødet i Fakultetets Ledelsesteam, hvor institutlederne og dekanatet mødes. Vi har holdt cirka et møde om ugen siden marts, hvilket er noget oftere end vi plejer. Vi drøftede mange af de samme emner, som vi talte om på torsdagszoom – f.eks. forskningsprojekter om coronakrisen og omlægning af eksamen, men vi besluttede også kommissorium for det nye klima- og bæredygtigshedsudvalg på SAMF. Udvalget skal rådgive fakultetets ledelse omkring spørgsmål vedrørende klima- og bæredygtighed. Møderne skal facilitetere medinddragelse af studerende og medarbejdere på fakultetet på klima- og bæredygtighedsområdet. Alle møder er åbne for fakultetets medarbejdere og studerende, mens institutterne, fakultetssekretariatet, studerenterforeningen SIMA og forskningscenteret SUSY stiller hver en repræsentant. Det var faktisk ret rart at tale om ikke-corona-relaterede ting. Og jeg glæder mig til se, hvad udvalget kan finde på.

Verden går videre, men nu med corona-krisen som bagtæppe. Fakultetet har mange spændende projekter om den samfundsmæssige omstilling, som vi befinder os midt i. Coronakrisen vil afgørende påvirke mange af de forandringer, der definerer vores fremtid (og være ligegyldig for andre). Vi skal kunne identificere, hvor forandringerne sker, samtidig med at vi holder fast i de dagsordner, som vi allerede vidste var vigtige før krisen, såsom klima og digitalisering. Man kan se nogle af vores ”coronaprojekter” på samf.ku.dk. Og hvis du vil se vores overvejelser om fremtidens uddannelse og forskningsprojekter, så se mere om SAMF i samfundet her.