17. marts 2020

Dekanens dagbog #3

COVID-19

SAMF tilbyder akutmidler til straksforskning i COVID-19. Efter en god ide fra en SAMF-forsker har fakultetets nye Impact Team stablet et opslag på benene, som vil køre det kommende døgn og igen i næste uge.

Hjemme hos dekan Mikkel Vedby Rasmussen.Den vigtigste, eller i hvert fald den sjoveste, del af mit job er at sørge for, at gode ideer bliver til virkelighed. Det har ikke fyldt særlig meget siden midten af sidste uge, hvor mit arbejde har været et langt forsøg på at holde trit med regeringens nyeste initiativer.

Så jeg blev rigtig glad, da en forsker på SAMF mailede med et forslag om, at vi afsatte forskningsmidler til akutforskning i COVID-19 krisen. Det var godt set. Ofte er det faktisk ret svært at træde et skridt tilbage og se mulighederne i en situation, hvor alle prøver at passe børn, arbejde og lave fjernundervisning. Det er det også for mig. Så derfor blev jeg så meget desto mere glad over det overskud, som der ligger i at se mulighederne for forskning, som gør en umiddelbar forskel.

På en dag fik fakultetets nye Impact Team stablet et opslag på benene, som vil køre i dag og i næste uge. Vi vil støtte forskere på SAMF, som vil lave straksforskning i krisen og håber, at projekterne kan understøtte undervisning.

Kriser sætter samfundsmæssige forhold på spidsen, og derfor er de en indgang til at studere mange forskellige samfundsmæssige forhold. Men der er også en umiddelbar håndtering af krisen, som kræver forståelse af COVID-19 krisens særlige dynamikker og interaktionen mellem sygdommen og samfundet. Det vil jeg gerne støtte. Vi har lige nu en chance for at indsamle vigtige data og viden. Både så vi kan hjælpe myndighederne og borgerne i den nuværende situation. Men også så vi får indsamlet data, der kan hjælpe os til at forstå, hvordan borgere og myndigheder bedst håndterer en krisesituation. Man kan håbe, at vi kan stable borgerforskningsprojekter på benene, som udnytter det faktum, at så mange danskere er sendt hjem – måske kan de hjælpe os med dataindsamling.

Vi har ikke afsat mange penge. Det er også svært at bruge store beløb her og nu, når så mange ting presser sig på. Men i kriser er det altid bedst at handle, og det gælder også på forskningsområdet. I dagene, ugerne og månederne, der kommer, er der meget mere at gøre end vores beskedne indsats på straksforskning. Mange SAMF-forskere, som allerede beskæftiger sig med sundhedsforskning, er allerede i gang med at stable projekter på benene. Vi har markeret os i den offentlige debat, bl.a. om de økonomiske konsekvenser af krisen. Det er også muligt at søge straksmidler hos forskningsrådene, som kan understøtte forskning på det her område.