3. juni 2020

Dekanens dagbog #48

PHD-STUDERENDE OG COVID-19

Hvordan træffer man beslutningen om, hvordan vi sikrer en god behandling af de ph.d.-studerende i forbindelse med corona-krisen?

Ph.d. skrevet med guldbogstaverJeg har opdaget, at alle de lette beslutninger bliver truffet lang tid inden, at en sag lander på mit bord – uanset om det er på mit kontor på SAMF, eller om det er mit spisebord. De sager, der når mig, er dem, som kræver, at mange forskellige hensyn vejes op mod hinanden, og hvor det ikke altid er indlysende, hvilke hensyn der vejer tungest.

Hvorvidt ph.d.-studerende skal have deres indskrivning og/eller finansiering er sådan et spørgsmål. På den ene side er det indlysende, at der er nogle ph.d.-studerende, der har haft problemer med at gennemføre deres studier som planlagt pga. corona-krisen. Udlandsophold, som er blevet afbrudt, feltarbejde, der ikke kan gennemføres, listen er lang. Hvem har ikke lyst til at hjælpe med at gøre det lettere for dem? Det rejser selvfølgelig spørgsmålet om hvem det så mere præcist er, der har behov for hjælp. Vi har jo alle på den ene eller den anden måde været udfordret i corona-månederne, og det gælder bestemt også de ph.d.-studerende, så man kunne jo forlænge alle de ph.d.-studerende på SAMF – med indskrivning og lønkroner. På den anden side så er der faktisk mange ph.d.-studerende, der har håndteret corona-genvordighederne, og omlagt deres projekter eller brugt tiden hjemme til at få projektet til at virke. Jeg vil også gerne anerkende deres indsats. En indsats som kan blive en erfaring og en kompetence, der faktisk er ret nyttig i den videre forskningskarriere, hvor projekter sjældent bliver som planlagt.

Også er der jo pengene. Det koster mange penge at forlænge alle ph.d.-studerende. De 12-15 millioner det ville koste, er ikke penge, som vi kunne finde på SAMF’s budget uden at det ville have en mærkbar effekt på forskning og undervisning. Den overvejelse må jeg også tage med i beslutningen. Der er mange ting, som jeg gerne ville gøre, som SAMF ikke kan gøre, fordi det ville betyde, at der er andre ting, som vi ikke kan.

Endnu en overvejelse drejer sig om at behandle ph.d.-studerende efter gennemskuelige og ens principper. Det er vigtigt for mig, at ph.d.-studerende på SAMF bliver behandlet efter de samme principper som ph.d.-studerende på resten af KU. Sammen med rektor og de andre dekaner har jeg derfor diskuteret, hvordan vi sikrer en god behandling af de ph.d.-studerende i forbindelse med corona-krisen. I den diskussion har vi skulle afveje mange af de overvejelser nævnt ovenfor. KU har nu vedtaget nogle gode principper, som giver os en måde at gå til problemet på. Hvordan vi gør er beskrevet her. De principper er resultatet af en afvejning af en række forhold, hvor jeg har beskrevet de centrale i denne dagbog.