9. juni 2020

Dekanens dagbog #50

COVID-19

Når vi engang kommer tilbage, så kommer vi ikke nødvendigvis tilbage til den stol, som vi rejste os fra i marts. I første omgang vil afstandskrav osv. formentlig betyde, at undervisningen skal organiseres anderledes.

På længere sigt har vi lært noget om online undervisning som skal omsættes til bedre, innovativ undervisning. I første omgang kan afstandskrav osv. også betyde, at vi skal organisere os anderledes på kontorerne. På længere sigt har vi også lært, at møder kan holdes i zoom samt værdien af hjemmearbejde. Hvordan omsætter vi de erfaringer og erkendelser?

Jeg har ikke et færdigt svar på det spørgsmål, men det er vigtigt for mig, at vi stiller spørgsmålet. I svaret på spørgsmålet er et udgangspunkt, at svaret ikke nødvendigvis er det samme for alle. Vi har en tendens til at diskutere spørgsmål om indretning og lokaleudnyttelse, som om vi alle sammen er ens. Resultatet er, at alle lokaleløsninger bliver ganget op i hundreder (for medarbejdere) og tusinder (for studerende). Derfor har vi mange kvadratmetre, som står og venter på, at nogen skal sætte sig ned på de stole, som står på dem. De kvadratmetre vil jeg gerne aktivere. Og en måde at gøre det på er at spørge, hvilke kontorbehov som den enkelte medarbejder har, hvilke pladskrav som det enkelte kursus har. Det kan f.eks. være at nogle medarbejdere har meget brug for en kontorplads og en bogreol, mens andre helst vil være i et lab. Hvis forelæsninger foregår online, er der så i højere grad behov for gruppelokaler og skal de være mere fleksibelt indrettet?

Selvfølgelig er der også opgaver, som definerer behov for både tilstedeværelse og de fysiske rammer, som det skal foregå indenfor. Men der er også mange opgaver, som ikke er prædefineret på den måde og hvor definitionen ikke er den samme for alle. Til gengæld tror jeg, at alle studerende har savnet studiemiljøet på SAMF. Og det skal vi have fyret op under, når vi er tilbage igen. Men her vil sundhedsmyndighedernes anvisninger betyde, at vi skal tænke i nye formater, og at fester nok ikke kan være det bærende tilbud i cafeer mv.

På studenterzoom i dag spurgte jeg blandt andet til, hvad de studerende synes er vigtigst at deltage i på campus (hvis vi altså går ud fra, at vi må prioritere, hvad der kan komme tilbage på campus). Over hundrede 100 studerende zoomede ind til den dansk-sprogede session, og cirka 40 studerende deltog i den engelske version. Der var nyttige input, som vil danne baggrund for vores videre arbejde med at tilrettelægge undervisningen i næste semester.

Undervisningslokale, CSS, bygning 35
Mange kvadratmetre står og venter på, at nogen skal sætte sig på de stole, som står på dem