10. juni 2020

Dekanens dagbog #51

Genåbning af KU for ansatte

På nogle barer hænger der en klokke, som man kan ringe på, hvis man vil give en omgang. Økonomer vil vel mene, at det er en slags nudging. Kan man lade være med at ringe med klokken, når den nu hænger dér? Kan man lade være, hvis man er i god stemning?

KU’s nyhed om genåbning* ringer med klokken. Og det kan jeg godt forstå; hvem vil ikke gerne byde medarbejderne velkommen tilbage? Men barer hænger jo den slags klokker op af en grund. De vil gerne have, at en glad bargæst slår ud med armene og betaler drinks til alle uden at tænke på regningen. Men selvom man ikke bekymrer sig om den, så er regningen der alligevel. Regningen for at ringe med klokken skal vi betale på SAMF. Og her må jeg desværre sige, at den gode nyhed gør regning uden vært.

Det er korrekt, at regeringen åbner offentlige arbejdspladser i København. Men – for der et men – det skal ske efter sundhedsmyndighedernes retningsliner. De retningsliner har ikke ændret sig. Der skal stadig holdes afstand, sprittes af og alle de andre ting. Der er heller ikke åbnet for undervisning eller eksamen, så mange af de gøremål, som medarbejdere har på campus, finder fortsat sted online. Læser man KU-nyheden grundigt, så kan man se, at det hurtigt bliver temmelig indviklet at implementere beslutningen.

Ligesom det tager fitnesscentre og svømmehaller noget tid at åbne, fordi de skal finde ud af, hvordan man kan gøre det indenfor reglerne, så kan man ikke bare åbne fakultetet ved at ringe med klokken. På SAMF holder institutlederne og jeg møde torsdag, hvor Tina Franck også holder møde med institutadministratorerne med henblik på at se, hvordan regeringens beslutning kan implementeres i virkeligheden.

I regeringens pressemeddelelse står der, at vi så vidt muligt fortsat anvender hjemmearbejde i relevant omfang og forskudte mødetider. Indenfor den ramme er det vigtigste for mig at sikre en tryg og troværdig åbning. Den skal være tryg i den forstand, at der tages hensyn til personer i risikogruppen og kan foregå under forhold, der tager højde for sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Den skal være troværdig, så åbningen giver mening i dagligdagen, som den ser ud 2-3 uger før sommerferien. Her er vores lokaler en udfordring, der kan gøre det sværere at finde troværdige løsninger for, hvordan folk skal sidde, holde møder osv.

I slutningen af ugen vil vi derfor komme med en udmelding til medarbejderne på SAMF, der giver mening på campus og ikke kun på intranettet. På KU arbejder man på retningsliner for medarbejderne, som vi skal følge i det omfang, at vi rent faktisk er tilbage på campus. De vil selvfølgelig blive hørt i de relevante organer, og jeg regner med at diskutere dette på møderne i Akademisk Råd og Samarbejdsudvalget i næste uge. Det vil også blive diskuteret på institutterne. Men reglerne er, som det har været på de andre tidspunkter, hvor der er blevet lukket eller åbnet: fortsæt som hidtil, indtil I får besked om noget andet.

* Nyheden ligger på KU's intranet, som kræver login.