23. marts 2020

Dekanens dagbog #7

COVID-19

Vi er hjemme til og med 13. april. Det var måske ikke en overraskelse, men pludselig er to uger blevet til næsten fem. Det kræver en dybere indånding at se frem til børnepasning og arbejde på samme tid, og at se frem til læsegruppemøder og påskefrokoster via Skype. Men vi skal det, og vi kan det. Hvis de sidste 10 dage har bevist noget, så er det, at det her kan vi godt klare.

Dekanen ser statsministerens pressemøde 23. marts 2020Men vi må også erkende, at de første 10 dage formentlig også var de nemmeste. Det er sværere at lave varierede og inddragende undervisningsforløb i fire uger end i to. Det er sværere at holde arbejdet i gang uden de kollegaer, som man arbejder sammen med, i fire uger end i to. Det kræver en mere grundlæggende ændring af de studiemønstre, som man lærte, da man startede på universitetet, hvis man skal undervises online, mødes med læsegruppen i Skype, skal tilgå Det Kongelige Biblioteks bøger online og modtage vejledning per telefon.

Normalt er det her det tidspunkt på semestret, hvor eksamensspøgelset går gennem campus. Eksamen er endnu langt nok væk til, at man kan håbe på at læse op, men der er ikke gået nok af semestret til, at man helt kan overskue, hvad det egentlig er, man mangler at læse og forstå for at kunne klare sig godt. Jeg plejede at holde en time for bekymrede spørgsmål på det her tidspunkt i semestret. Det var som regel en af de timer, hvor de studerende lærte mest, fordi frustration kan være en effektiv katalysator for læring. Men det kræver jo, at frustrationen sker inden for kendte rammer og derfor kan styres i en produktiv retning. I dag er det anderledes. For i vores situation er bekymringen større og svarene langt mindre skråsikre end normalt. Underviserne plejer at have prøvet processen før, så de kan berolige med, hvad man skal, lige som de kan opfordre til at studere mere, hvor det skal til. Men nu er vi alle i ukendt farvand.

Den usikkerhed vil jeg og resten af ledelsen gerne reducere så meget som muligt ved at lægge konkrete planer for eksamen så hurtigt som muligt. Det gør vi på to måder. For det første er hele Københavns Universitet ved at drøfte en fælles praksis for dispensationer i forhold til f.eks. studerende med børn og studerende, hvor specialet rummer empiri, som de pt ikke kan komme til at indsamle. For det andet vil vi på SAMF arbejde på at have en samlet udmelding klar om vilkårene for eksamen inden påske.

Da det stod klart, at foråret ville stå i COVID19s tegn gik uddannelsesadministrationen i gang med overvejelser omkring dennes betydning for eksamenerne. Et resultat af det arbejde var at gennemføre en hasteprocedure for kursusændringer mv, så længe det her varer, så vi kan tilpasse eksamensformer mv. til den nye situation. I løbet af denne uge vil uddannelsesadministrationen i samarbejde med studielederne få overblik over hvilke eksamener, som skal lægges om, hvis vi ikke er i stand til at holde eksamener som planlagt.

På baggrund af den kortlægning vil prodekanen for uddannelse mødes med de studerende i dialogforum i løbet af denne uge. Alle studerende på SAMF er velkomne til at tilslutte sig Skype-mødet, hvor Andreas de Neergaard vil spørge til problemer, som de studerende ser i relation til at eksamen og bruge det som udgangspunkt for den videre planlægning. Et tilsvarende møde vil blive holdt med studielederne i løbet af ugen. Jeg vil gerne opfordre alle undervisere til at give input til de relevante studieledere, hvis der er forhold omkring eksamen, som de gerne vil have diskuteret. Studielederne vil så formidle videre. Forudsætningen for denne diskussion er KU’s politik om, at vi ikke ændrer kompetenceprofilen på uddannelsen, men vi kan være nødsaget til at ændre prøveformen.

Vi vil bruge erfaringerne fra JURA og SCIENCE, der allerede har gennemført eksamener under onlineforhold, til at finde løsning på de udfordringer vi har. For os vil det vigtigste være at skabe klarhed, så både undervisere og studerende ved, hvilken type prøve faget afsluttes med. Det hensyn kan betyde, at vi omlægger til en online prøveform, selvom vi ikke har fået besked på, at vi er hjemsendte i eksamensperioden.  Vi vil have skitsen af en plan klar inden påske. Derefter vil jeg gerne diskutere den i Akademisk Råd og Samarbejdsudvalget, hvor vi har aftalt møder omkring påske.

Den tanke har sikkert strejfet andre end mig: hvorfor ikke bare udskyde det hele og holde fri resten af semestret? Udover, at vi – i modsætning til mange andre – er blevet sendt hjem med løn og SU, og derfor faktisk i det omfang det er muligt forventes at studere og arbejde, som vi bliver betalt for, så er der en høj pris at betale i næste semester, hvis vi giver op i det her semester. Hvis vi udskyder eksamener og specialer til næste semester, så er der dobbelt arbejde til både studerende og undervisere. Antallet af undervisere er det samme, så en specialevejleder får bare flere specialer at vejlede, hvis alt bliver udskudt, og det giver hverken bedre vejledning eller bedre arbejdsforhold. Derfor har rektoratet besluttet, at studerende så vidt muligt skal komme igennem deres studier og specialer inden for de nuværende rammer uden studietidsforlængelse.

Måske er det her, at vi igen skal minde hinanden om, at det her ikke handler studieordninger og eksamener, men om menneskeliv. I dag er der 24 døde i Danmark, som følge af COVID19. Epidemien går ind i sin tredje uge, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er en høj risiko for udbredt samfundssmitte, som det hedder i styrelsens pressemeddelelse i dag. Med andre ord må vi forvente, at vores kollegaer, vores medstuderende og deres familier kan blive syge i denne uge og de kommende uger. Det kan betyde aflyst undervisning, mails der ikke bliver besvaret, at det bliver sværere at få tid og overskud, når man samtidig skal passe sin syge kæreste, barn eller andre familiemedlemmer. Det lægger en yderligere komplikation ovenpå en situation, som i forvejen er kompliceret for mange.

Den kompleksitet skal man ikke bære alene, og den kan man ikke bære alene. Tal med din leder eller din underviser om prioriteringer. Tal med de pædagogiske konsulenter eller studievejledere om, hvordan man håndterer undervisning både på den ene og anden side af det virtuelle kateter. Konsulter KUnet, f.eks. Studieinformation.   

Når vi skal være hjemme foreløbigt frem til 13. april, skal vi finde os endnu bedre tilrette på hjemmearbejdspladsen. Så har du ikke lyst til at dele din plads ved køkkenbordet eller i sofaen med os andre? Vi vil dele billederne på SAMF’s instragramprofil  (ku_samfundsvidenskab). Send dit billede til Line Bahner på liba@samf.ku.dk (derved har du givet tilladelse til, at SAMF bruger billedet på sociale medier m.v.). Som illustration til dette dagbogsnotat er et billede fra min arbejdsplads i sofaen, mens jeg så statsministerens pressemøde.