20. maj 2009

Det antropologiske grænseland

10 procent af den peruanske befolkning er udvandret, og det er netop disse 10 procent, som lektor Karsten Pærregaard, Institut for Antropologi, har valgt at følge i den afhandling, som han nu forsvarer med henblik på at erhverve doktorgraden i antropologi:

- Kun yderst sjældent har man studeret en befolkning, hvor den gruppe, der migrerer, er så varieret. I Peru sker der udvandring inden for alle samfundslag. Der er altså tale om en stor kulturel variation inden for peruanske migranter, og de tager til vidt forskellige dele af verden. Det har givet mig en enestående mulighed for at undersøge, hvordan en enkelt befolkning - den peruanske - samt forskellige samfundslag tackler udvandring, forklarer Karsten Pærregaard.

Dataindsamlingen til undersøgelsen er indhentet i så forskellige lande som USA, Spanien, Japan og Argentina. I den sammenhæng har Karsten Pærregaard måtte erfare, at de antropologiske metoder ikke nødvendigvis er en omstillingsparat rejseledsager:

- Ofte tager antropologer ud i verden og bosætter sig et bestemt sted. Her kommer de i øjenhøjde med lokalbefolkningen og får et indgående indblik i det daglige liv på stedet. For at jeg kunne studere den peruanske migration, måtte jeg hive teltpælene op og flytte mig fra verdensdel til verdensdel. På den måde eksperimenterede jeg med centrale antropologiske metoder i den globale verden. Jeg tog de antropologiske metoderne ind i et grænseland, siger Karsten Pærregaard.

Og det er netop i denne sammenhæng, at man kan tale om, at Karsten Pærregaard har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre, hvilket en doktorgrad netop er en anerkendelse af:

- Om jeg har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre må andre afgøre, men jeg kender i hvert fald ikke andre, der har prøvet noget lignende. Det er en forskers opgave at eksperimentere. Ved at gøre det opdager man, hvad der er muligt og ikke muligt, og jeg håber, at andre kan lære af mine studier, siger Kasten Pærregaard.

Afhandlingens konklusion er bl.a., at peruansk udvandring tager form af et geografisk hierarki. Inden for dette hierarki er lande som USA, Japan, Spanien og Italien foretrukne destinationer pga. mulighederne for at få arbejde og tjene gode penge. Derimod er lande som Argentina og Chile mindre attraktive destinationer pga. dårlige lønninger og ringe muligheder for at opnå social mobilitet.

Samtidig viser undersøgelsen, at det geografiske hierarki også afspejler de mange uligheder, som karakteriserer det peruanske samfund. Migration til USA, Japan, Spanien og Italien er fortrinsvist reserveret for peruanere fra højere sociale lag, da det er forbundet med store omkostninger, hvorimod migration til Argentina og Chile er udbredt blandt lavere sociale lag, da det kræver få økonomiske ressourcer.

Karsten Pærregaard forsvarer sin afhandling Peruvians Dispersed. A Global Ethnography of Migration onsdag den 20. maj 2009 klokken 13.00-19.00 (præcis) på Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Center for Sundhed & Samfund, lokale 1.1.18.