12. november 2013

Det europæiske videnskabsakademi optager to danske topforskere

ANERKENDELSE

To topforskere fra Københavns Universitet er netop valgt ind i det europæiske videnskabsakademi, Academia Europaea. Det er professor Peter Kurrild-Klitgaard, Institut for Statskundskab, og professor Kristian Helin, direktør for Biotech Research and Innovation Centre (BRIC).

Filosoffen Jürgen Habermas er medlem. Det samme er en række Nobelpristagere. Og nu får de selskab af de to danske topforskere Peter Kurrild-Klitgaard og Kristian Helin i Academia Europaea. Akademiet optager kun de absolut bedste forskere fra den europæiske forskningsverden.

Den første danske politolog

Peter Kurrild-KlitgaardSom den første danske politolog er professor Peter Kurrild-Klitgaard, Institut for Statskundskab, blevet valgt ind i akademiet. Peter Kurrild-Klitgaard er foruden at være professor også fast kommentator ved Berlingske Tidende og medredaktør af 'Public Choice', der er verdens førende tidsskrift i grænselandet mellem økonomi og politologi.

Hans forskningsområder er primært politiske institutioner, politisk økonomi og kollektive valg, forfatninger og demokrati. Han har for eksempel påvist, at flere danske valg og folketingsbeslutninger har været præget af paradoksale situationer.

- Min demokratiforskning har kredset om paradoksale situationer i dansk politik. Hvad afgør udfaldet, når der er situationer, hvor det vedtagne ikke er et resultat af vælgerflertallets ønsker? Og hvordan påvirker det vores opfattelse af, hvad der er 'godt' ved demokratiet? Det er interessante spørgsmål, jeg har ønsket at finde svar på i min politologiske forskning, siger Peter Kurrild-Klitgaard.

Epigenetikkens førstemand

Kristian HelinProfessor og direktør Kristian Helin, er valgt ind i det europæiske videnskabsakademi på baggrund af hans banebrydende grundvidenskabelige forskning indenfor epigenetik og den basale kræftforskning. Omdrejningspunktet i hans forskning er at forstå de mekanismer, der styrer cellers deling og udvikling.

- Fokus for min forskning er såkaldte epigenetiske mekanismer, som kan styre aktiviteten af vores gener ved så at sige at slukke og tænde for generne. At de korrekte gener er aktive, er helt afgørende under vores udvikling, men også senere i livet for at forhindre sygdomme som kræft i at opstå, siger Kristian Helin.

Kristian Helin har sideløbende med sin forskning været ansvarlig for opbygningen af BRIC, hvor Helin blev ansat som direktør i 2003. BRIC er i dag et internationalt forskningscenter med 250 ansatte. Derudover er han medstifter af biotech-firmaet EpiTherapeutics, som udvikler nye lægemidler til kræftbehandling.

Afstemning blandt medlemmer

Medlemskab opnås gennem peer-review af forskningsarbejder og afstemning blandt medlemmerne. 

Akademiet tæller blandt de internationale medlemmer også sociologerne Manuel Castells og Anthony Giddens samt politologerne Jean Blondel, Jon Elster og den nyligt afdøde Juan Linz. Blandt KU's øvrige medlemmer er juraprofessor Ditlev Tamm, professor i geografi, emeritus P.C. Matthiessen og professor i neurobiologi, Albert Gjedde.

Det europæiske videnskabsakademi, Academia Europaea, blev grundlagt i 1988 på initiativ af EU's Ministerråd.