8. maj 2017

9,8 millioner til forskning i online søgning, risiko- og konsekvensberegning samt administrative EU-netværk

FORSKNINGSBEVILLINGER

Det Frie Forskningsråd for Samfund og Erhverv har netop uddelt tre bevillinger til forskningsprojekter på Institut for Statskundskab og Økonomisk Institut.

For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning uddeler Det Frie Forskningsråd bevillinger til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål, som udspringer af forskernes egne idéer.

Dorte Sindbjerg MartinsenProfessor Dorte Sindbjerg Martinsen fra Institut for Statskundskab modtager 4.499.035 kr. til projektet 'The Role of Administrative Networks in European Union Implementation'.

Projektet undersøger europæiske administrative netværks rolle i EU-implementering inden for følgende fem politikområder, hvor EU's kompetencer varierer: 1. sundhed, 2. velfærd, 3. miljø, 4. immigration og asyl samt 5. det indre marked.
Projektet vil først kortlægge, hvilke netværk, der er blevet etableret over tid indenfor de fem områder. På den baggrund vil aktuelle netværks funktion, interaktionsmåde og effekt på implementering blive sammenlignet og til dels forklaret. Alt sammen i bestræbelsen på at besvare spørgsmålet: Er administrative netværk en vigtig brik i løsningen af EU's implementeringsudfordring?

Læs hele Dorte Sindbjerg Martinsens projektbeskrivelse på DFF's hjemmeside

Anders RahbekProfessor Anders Rahbek fra Økonomisk Institut modtager 4.004.368 kr. til projektet 'Theory of the “Bootstrap” in Econometric Models with Time Varying Volatility'.

Igennem de seneste år har hele verdens økonomi oplevet voldsomme og pludselige svingninger. Det ser vi for eksempel i dannelsen af prisbobler og de store udsving på de finansielle markeder. En meget stor del af markedernes udsving ses i de finansielle markeders ”volatilitet”, som er et mål for finansielle aktivers variation. De nuværende modeller til måling af volatiliteten er ikke præcise nok, hvilket kan medføre, at risiko- og konsekvensberegninger ofte bliver misvisende. Dette vil projektet forsøge at løse med udvikling af nye beregningsmodeller.

Læs hele Anders Rahbek's projektbeskrivelse på DFF's hjemmeside

Christoph SchottmüllerLektor Christoph Schottmüller fra Økonomisk Institut modtager 1.372.911 kr. til projektet 'Personalization and the dynamics of online search'.

For at tilpasse fremtidige søgeresultater til en bruger indsamler søgemaskiner data om deres brugere og deres baggrund og præferencer. Personalisering har klare økonomiske fordele - men for hvem? Vil personalisering være til fordel for brugeren, fordi han kun eksponeres for de bedste tilbud, eller betyder den personligt tilrettelagte reklame, at han bliver flået for penge, han ellers ikke ville have brugt? Hvad er de langsigtede konsekvenser for markedsstrukturen og for investeringer i forbedring af søgealgoritmer? De spørgsmål vil projektet besvare ved at udvikle dynamiske spilteoretiske modeller skræddersyet til søgemaskine-industrien og afprøve modellerne i eksperimenter. Resultaterne vil kaste lys over bearbejdning af søgemaskinemarkedet og afklare spørgsmål i forbindelse med de nuværende kartelsager om søgning på internettet.

Læs hele Christoph Schottmüllers projektbeskrivelse på DFF's hjemmeside