2. november 2011

Dronningen hædrer anerkendt antropolog

HM Dronning Margrethe overrækker den 2. november Ebbe-Munck-prisen til Kirsten Billede af Kirsten HastrupHastrup, professor på Institut for Antropologi ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Hædersprisen får Kirsten Hastrup for bogen 'Vinterens hjerte - Knud Rasmussen og hans tid', der udkom i april 2010.

Ønske om at forstå forskeren
Bogen om Knud Rasmussen og hans samtid tager læseren med polarforskeren på rejse ind i vinterens hjerte. Knud Rasmussen udforskede Grønland på adskillige ekspeditioner, og hans beretninger om Thule-ekspeditionerne vandt ham et ry som nationalhelt og anerkendt forsker.

Bogen er ikke en biografi i klassisk forstand. Den udspringer af Kirsten Hastrups ønske om at forstå, hvad der drev Knud Rasmussen ud i det yderste øde og hvorfor hans rejseberetninger vandt så stor popularitet i samtiden, som de gjorde.

Ifølge begrundelsen fra Ebbe Muncks Mindefond modtager Kirsten Hastrup prisen som en anerkendelse for hendes indsats 'for at placere den store polarforskers liv og virke i en bredere sammenhæng, så det samtidig bliver en bog om videnskabens, nationens og kolonialismens historie'.

Barndommens drømme
Knud Rasmussens beretninger har fascineret Kirsten Hastrup hele hendes liv. Som otte-årig læste hun hans bog 'Den Store Slæderejse' og den satte gang i hendes drømme om at arbejde på Grønland.

Drømmene er siden blevet til virkelighed som antropolog med feltarbejde på Grønland. Første gang i 2004, hvor det gik op for Kirsten Hastrup, at klimaforandringerne skulle være det næste store tema i hendes forskerkarriere.

I dag er Kirsten Hastrup leder af et antropologisk forskningsprojekt 'Waterworlds', der undersøger, hvordan klimaforandringer udfordrer menneskene, og hun har årligt flere ekspeditioner til Grønland.

Ceremoni i Fløjlsgemakket
Overrækkelsen af Ebbe Munck-prisen finder sted den 2. november kl. 15:00 i Fløjlsgemakket på Christiansborg Slot.

Prisen omfatter en plakette med et relief af Ebbe Munck udført af Knud Nellemose. Med prisen følger 50.000 kr.

Om Ebbe Munck
HM Dronning Margrethe er protektor for Ebbe Muncks Mindefond, der uddeler prisen.

Ebbe Munck-prisen blev indstiftet i 1974 og tildeles personer, der arbejder inden for eller har gjort sig fortjent på områder, som havde journalisten, modstandsmanden, diplomaten og hofchef Ebbe Muncks særlige interesse.

Hædersprisen kan ikke søges, men støtte på fondens øvrige områder kan søges. Det gælder fx oplysning om frihedskampen, ekspeditioner, dansk virke i udlandet og udforskning af Grønland.

Ebbe Munck, der oprindeligt var journalist, deltog selv i flere grønlandsekspeditioner. Under besættelsen var Ebbe Munck modstandsbevægelsens og Frihedsrådets kontaktmand til de allierede, inden han efter krigen gik over i udenrigstjenesten og senere blev hofchef for den daværende tronfølger.

Læs nyhed om bogudgivelsen den 26. april 2010: http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2010/2010.4/polarforskerens_rejse/

Læs mere om 'Waterworlds': http://waterworlds.ku.dk