9. februar 2012

EliteForsk-pris til Peter Norman Sørensen

Uddannelsesminister Morten Østergaard er vært, når H.K.H. Prins Joachim torsdag den 9. februar overrækker årets EliteForsk-priser. Priserne går til yngre forskere i international topklasse og overrækkelsen finder sted ved EliteForsk-konferencen 2012 på Glyptoteket i København.

Peter Norman Sørensen, professor i finansiering ved Økonomisk Institut, får i år den eftertragtede EliteForsk-pris. Det er andet år i træk, at en forsker fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet modtager prisen. Sidste år modtog Lene Hansen, professor i international politik, EliteForsk-prisen.

Ekspert i finansiel flokadfærd

Peter Norman Sørensen43-årige Peter Norman Sørensen forsker i finansiel og økonomisk teori. Internationalt bliver han betragtet som førende på sit felt, hvor han især kaster lys over informationsdelingen mellem investorerne på de finansielle markeder og fortolker adfærden imellem dem.

På børserne verden over følger investorer intenst med i fx oliepriser, kornpriser og officielle meddelelser om salg og køb af store virksomheder. Alle informationer påvirker en dags køb og salg af aktier på de finansielle markeder. Men investorerne bliver også påvirket af, hvordan andre investorer opfører sig, og det skaber til tider en hordeadfærd, hvor alle 'løber samme vej':

- Priserne på de finansielle markeder reagerer meget på dage, hvor der er mange 'åbne' nyheder. Men det interessante er, at på dage, hvor der ikke åbenlyst sker det store, og der kun er få 'åbne' nyheder, da svinger priserne også ganske meget. Det kan være tegn på, at investorerne tolker på, hvor meget viden de tror, andre investorer sidder inde med, og at de reagerer på den viden, som de tror, andre investorer skjuler for dem, fortæller Peter Norman Sørensen.

Forståelse kan forklare finanskrisen

Peter Norman Sørensens forskning sigter mod at forstå, hvordan de finansielle markeder kan fungere mere hensigtsmæssigt. Den dybere forståelse for adfærd og motiver blandt aktørerne kan blandt andet hjælpe med at guide til indgreb og reguleringer af markederne som forebyggelse mod fremtidige finanskriser.

Peter Norman Sørensens forskning kan også være med til at forklare, hvad der egentligt skete under finanskrisen, der for alvor tog fart i 2008. Ifølge forskeren, var den 'kollektive psykose' i USA inden krisens udbrud udtryk for en hordeadfærd, hvor alle involverede aktører ignorerede tegn på et økonomisk kollaps. Informationsdeling var et problem igen da krisen brød igennem:

- Et af de mest kritiske tidspunkter under finanskrisen var da interbank-markedet i USA frøs til. Bankerne fik svært ved at låne af hinanden og det førte til de første bankkrak. Bankerne kunne potentielt skjule oplysninger om banktab, og det såede tvivl om, hvilke banker, der havde tab og måske ville blive de næste, der krakkede, fortæller han.

Ifølge Peter Norman Sørensen tydeliggjorde situationen de typiske problemer der er med informationsdeling i den finansielle verden. Tiden blev det næste problem, for den kritiske situation fik lov at udvikle sig over et par måneder før økonomien led et voldsomt knæk i USA og førte til finanskrise verden over.

EliteForsk-pris for andet år i træk

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen, havde ikke forventet en EliteForsk-pris igen i år. Han er stolt over, at det for andet år i træk er lykkedes fakultetet at få en EliteForsk-pris:

- Peter Norman Sørensen er uddannet på nogle af de absolut bedste universiteter i verden, og hans internationale karriere ligger helt i tråd med fakultetets strategi om internationalisering. Vi opfordrer netop vores ph.d.-studerende til at rejse ud og tage ophold i udlandet i længere perioder. Det er en af de bedste veje til at få uddannet elitetopforskere, der kan begå sig internationalt, og så er det en stor styrke for den enkelte forskers karriere, siger Troels Østergaard Sørensen.

Fra Københavns Universitet modtager professor Hans Bräuner-Osborne også en EliteForsk-pris i dag. Læs den fælles KU-nyhed med link til portrætter og videoklip med forskerne.

Yngre forskningsledere hædres

Til EliteForsk-konferencen hædrer uddannelsesministeren også de yngre forskningsledere, der i efteråret modtog bevillinger fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens Sapere Aude-program.

Tre forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet modtog i 2011 bevillinger fra forskerkarriereprogrammet. Det er Randi Starrfelt fra Institut for Psykologi, Helene Risør fra Institut for Antropologi og Pablo Antonio Selaya Elio fra Økonomisk Institut.

Om EliteForsk

EliteForsk-priserne bliver uddelt en gang om året for at belønne og synliggøre den indsats, som nogle af Danmarks dygtigste forskere yder. Prisen er på 1,2 mio. kr., hvoraf 200.000 kr. er en personlig hæderspris og 1.000.000 kr. skal anvendes til forskningsaktiviteter.

Fem forskere modtager Uddannelsesministeriets store EliteForsk-pris, mens 17 ph.d.-studerende modtager et EliteForsk-rejsestipendium. Læs mere om EliteForsk-initiativet på https://ufm.dk/forskning-og-innovation/forskningsformidling/eliteforsk