11. april 2008

Startskud for eliteuddannelser

Videnskabsminister Helge Sander godkender 12 eliteuddannelser, heriblandt et eliteforløb på Institut for Antropologi, der har fået navnet "Anthropology and People-Centered Business".

"Anthropology and People-Centered Business" er et nyt erhvervsorienterende eliteforløb, der fra september 2009 vil blive tilbudt 15 særligt kvalificerede studerende. Forløbet bliver en specialiseret del af den to-årige kandidatuddannelse.

Eliteforløbet skal målrettet uddanne antropologiske kandidater med særlige kompetencer, der gør at de kan indgå kvalificeret i erhvervsorienterende sammenhænge, hvor de samtidig er rustet til at omsætte antropologisk viden.

- Erhvervslivet efterspørger i stigende grad antropologiske kompetencer, fordi der er et stort fokus på blandt andet brugerdreven innovation, oplevelsesøkonomi og kulturforståelse, hvor mennesket sættes i centrum frem for teknologien, siger Helle Bundgaard, studieleder på Institut for Antropologi.

Målet med eliteforløbet er at kandidaterne efterfølgende kan bidrage med nyskabende antropologiske indsigter, så der kan skabes nye sammenhænge både om erhvervslivet og for erhvervslivet.

Udviklingen af det erhversorienterende eliteforløb skal ske i tæt samarbejde med de virksomheder, der deltager i forløbet. Novo Nordisk, Nokia, Danfoss og LEGO hører til de virksomheder, der har bekræftet deres interesse for et samarbejde med instituttet.

Blåstemplingen betyder, at eliteforøbet vil få udviklingsmidler og et ekstra elitetaxameter. Midlerne gør det blandt andet muligt at integrere en studietur til USA i uddannelsesforløbet, der kan give de studerende ekstra udfordringer.

Videnskabsministeriet har modtaget 57 ansøgninger fra danske universiteter. Af de 12 godkendte uddannelser er ni af dem to årige elitekandidatuddannelser, og tre af dem er erhvervsorienterende eliteforløb. Københavns Universitet fik i alt blåstemplet fire uddannelser.

Kontakt: Studieleder Helle Bundgaard, tlf. 35 32 34 83

Se mere på www.videnskabsministeriet.dk