21. december 2018

Erhvervskandidat i statskundskab

UDDANNELSE

Som noget nyt kan kandidatuddannelsen i statskundskab læses som erhvervskandidatuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS og tilrettelagt som 4 års deltidsstudier ved siden af relevant deltidsarbejde.

Erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab er nøjagtig den samme uddannelse som fuldtidsuddannelsen, men den læses på deltid med fagligt relevant deltidsarbejde ved siden af. Arbejdet skal være mindst 25 timer om ugen, eller den studerende skal være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed eller tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Dermed følger Institut for Statskundskab efter Datalogisk Institut og Det Juridiske Fakultet, som begge har lanceret erhvervskandidatuddannelser i hhv. datalogi og jura i 2018. Erhvervskandidatuddannelserne er en del af en forsøgsordning, hvor 13 kandidatuddannelser bliver udbudt som fireårige uddannelser på deltid for studerende i job. Et enigt Folketing står bag erhvervskandidatordningen.

Erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab skaber en mere direkte kobling mellem uddannelse og arbejdsmarked og giver de studerende god mulighed for at målrette deres kandidatgrad. Ansøgningsfristen er 1. marts med studiestart for det første hold erhvervskandidatstuderende på Institut for Statskundskab den 1. september 2019.

Kontakt

Mikkel Vedby Rasmussen
Professor, institutleder
Institut for Statskundskab
Mail: mvr@ifs.ku.dk
Mobil: 21 18 10 48

Astrid Washington
Efter- og Videreuddannelsesmedarbejder
Institut for Statskundskab
Mail: nrh834@ifs.ku.dk
Telefon: 35 33 38 11