02. april 2009

Økonomiske modeller vækkes til live

Carl-Johan Dalgaard professor i økonomi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet modtager sammen med en række internationale forskere 1 million euro fra EU's 7. rammeprogram. Med bevillingen får Carl-Johan Dalgaard mulighed for at forske i, hvordan økonomiske modeller i fremtiden kan inddrage den menneskelige biologi i forhold til aldring.

- Visionen er at give de økonomiske modeller et strejf af realisme. Som vi kender økonomiske modeller i dag ignorerer de fuldstændig biologiske mekanismer og arbejder alene ud fra en antagelse om det typiske menneske, siger Carl-Johan Dalgaard.

Den biologiske mekanisme

At inddrage den biologiske mekanisme vil sige, at de økonomiske modeller bliver i stand til at tage højde for individuelle forskelle.

- Som eksempel kan man tage lønninger. Eksisterende analyser viser, at individuelle lønninger først stiger og dernæst falder med erfaring på arbejdsmarkedet og dermed alderen. Det er nærliggende at tro, at dette mønster afspejler biologiens indvirkning på individets valg; fx at det bliver tidsmæssigt dyrere at tilegne sig ny viden i takt med at man ældes. Men denne form for biologisk betingede "budgetrestriktioner" ignorer økonomiske modeller helt, siger Carl-Johan Dalgaard.

Det er sådanne begrænsninger i krops- og åndsevne, som en naturlig konsekvens af stigende levealder i befolkningen, som Carl-Johan Dalgaard håber at blive i stand til at inkorporere i de økonomiske modeller, så de også blive biologiske meningsfulde.

International tværfaglighed

Aldrig tidligere har man inddraget biologien så systematisk i økonomisk forskning, og derfor er det nødvendigt, at man undervejs i forskningsprojektet samarbejder med ledende forskere fra biovidenskaben.

- I løbet af forskningsprojektet vil vi bl.a. arrangere workshop med James Carry fra UC Davis, der er professor i entomologi (insektforskning, red.). Det er helt afgørende for vores forskningsprojekt, at vi inddrager naturvidenskaben for at sikre os, at vi anvender biologien rigtigt, siger Carl-Johan Dalgaard.

De tildelte EU-forskningsmidler er som en netværksbevilling også internationalt funderet, og bevillingen omfatter forskere fra både Tyskland, Østrig og Spanien.

- Grunden til, at vi netop søgte EU's 7. rammeprogram er, at vi på sigt håber at kunne bruge vores økonomiske modeller, der er i stand til at inkorporere alder, i europæisk sammenhæng. Det vi gerne vil forklare er bl.a., hvordan stigende levealder påvirker vækst og konkurrenceevne i EU, uddyber Carl-Johan Dalgaard.

Københavns Universitet er direkte modtager af 261.694,40 euro. Bevillingen ventes anvendt over de næste 3 år.

Om EU's 7. rammeprogram

EU's 7. rammeprogram er et program, der støtter forskning og udvikling af ny højteknologi. Programmet startede 1. januar 2007 og har et budget på 380 milliarder kroner. Forskningsmidlerne kan søges af forskere og erhvervsfolk i Danmark.

Kontakt:

Professor Carl-Johan Dalgaard, carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk, tlf. 35 32 44 07
Fuldmægtig Lene Juhl Friedrichsen, lef@samf.ku.dk, tlf. 35 32 47 87