17. september 2009

Marlene Wind får Europas Kvinders Pris

Professor Marlene Wind fra Institut for Statskundskab modtager Europas Kvinders Pris. Europas Kvinders Pris blev stiftet i 1987 af tidligere og nu afdød belgisk senator Angéle Verdin med støtte fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Europabevægelsen. Formålet med prisen er "at kaste lys på kvinder, der bidrager væsentligt til at udvikle det europæiske fællesskab mellem nord og syd, øst og vest".

Analytisk formidlingstalent

Marlene Winds forskning er centreret om EU's institutionelle ændringer, traktater, fri bevægelighed, det indre marked og EU's legitimitet. Marlene Wind har en omfattende videnskabelig produktionsliste samtidig med, at hun ofte optræder i de danske medier, og netop disse egenskaber fremhæves i indstillingen af Marlene Wind

"Marlene Wind kombinerer et usædvanligt skarpt analytisk blik og et formidlingstalent, som er få beskåret. Med et forskningsfelt som EU har hun kastet sig over et både svært tilgængeligt og ofte kontroversielt stof, som de færreste tør give sig i kast med. Marlene Wind gør det alligevel, og hun gør det uforfærdet. Det kan give kradse kommentarer med på vejen fra både akademiske kolleger og politikere. Men det hører med, og det tager hun med".

Et eksempel til efterfølgelse

Netop det skarpe analytiske blik og formidlingstalentet gør - ifølge indstillingen - Marlene Wind til et forbillede

"Disse egenskaber gør Marlene Wind til et eksempel til efterfølgelse for alle os i Danmark og
Europa, der skal lære at turde! Turde springe over, hvor gærdet er højest. Turde stå frem og sige, hvad man mener. Og turde tale sin sag. Og så skal det med, at Marlene Wind også har fået tid til at stifte familie. Det er altså en " både-og" kvinde, vi har at gøre med, ikke en "enten-eller"!".

Europas Kvinders Pris overrækkes torsdag den 17. september 2009 i forbindelse med en konference om ligestilling og menneskehandel på Københavns Rådhus. Overrækkelsen er åben for alle og vil blive efterfulgt af spændende oplæg og debat. Se hele programmet.