15. juni 2007

Flot evaluering af sociologi

Ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) roser uddannelsen i sociologi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Rapporten, der blev offentliggjort 14. juni 2007, konkluderer blandt andet, at kandidater fra sociologi på Københavns Universitet meget hurtigt får job.

Kandidaterne er efterspurgte blandt arbejdsgivere, og det er ingen tilfældighed, mener Nicolaj Ejler, underdirektør i Rambøll Management. Han deltog i ekspertgruppen, der netop har undersøgt kvaliteten af sociologiuddannelserne på KU og Aalborg Universitet og uddannelsen i socialvidenskab på Roskilde Universitetscenter:

- Sociologi på KU har en stærk faglig profil, fordi uddannelsen kombinerer klassiske teorier på højt niveau med anvendt sociologi. Samtidig integrerer uddannelsen i høj grad metode, både i opgaveløsning undervejs på studiet og til eksamen. Netop samspillet mellem disse to niveauer er en stor styrke, siger Nicolaj Ejler.

Rapporten fremhæver, at KU på få år har opbygget en god og solid sociologiuddannelse. Uddannelsen udmærker sig også ved, at et stort antal udvekslingsstuderende vælger at læse på KU.

Mere fokus på kvantitativ metode

Evalueringen kommer med en række anbefalinger, der kan forbedre KU's uddannelse. Blandt andet peger rapporten på, at der er behov for at de studerende begynder at interessere sig mere for kvantitativ metode.

- Set med mine øjne, mangler KU's sociologiske kandidater lige at høste den sidste gevinst, der kan bringe dem op på et endnu højere niveau. Både inden for forskning og i offentlige og private stillinger skal kandidaterne til tider analysere og dokumentere på baggrund af store mængder data. Derfor bør de studerende i højere grad orientere sig mod kvantitativ metode, siger Nicolaj Ejler.

Ifølge rapporten er det positivt, at studerende kan vælge metodespecialisering på overbygningen. Det giver dem netop mulighed for at styrke deres kvantitative metodekompetencer. Men der er en tendens til at studerende alligevel fortrækker kvalitative metoder. Evalueringen anbefaler derfor, at KU gør mere for at opmuntre studerende til at skabe balance mellem de to metoder.

Afstem forventninger til specialet

Evalueringen konkluderer, at høje forventninger til specialet bevirker, at studerende er længe om at få skrevet specialet færdigt. Det gælder alle de netop evaluerede uddannelser.

Konsekvensen er, at de studerende ikke gennemfører deres uddannelse på normeret tid. Kun 11 procent af sociologistuderende, der blev optaget på KU' kandidatuddannelse i 2001, gennemførte på normeret tid. Af de studerende, der blev optaget i 2002, gennemførte 13 procent på normeret tid.

Selv om der er ros at hente i evalueringen for KU's initiativ om specialekontrakter, så anbefaler evalueringen, at de tre universiteter iværksætter flere initiativer, og samtidig sikrer at der sker en afstemning af forventningerne til specialet, så det kan skrives inden for det normerede halve år.

Læs mere om evalueringen og se evalueringsrapporten "Sociologi og socialvidenskab" her.
Læs Sociologisk Instituts kommentarer til evalueringen her.