11. november 2008

Kirsten Hastrup udpeget til nyt evalueringspanel

Professor i antropologi, Kirsten Hastrup, er udpeget som medlem af et nyt evalueringspanel under Videnskabsministeriet. Det blev offentliggjort den 10. november 2008. Medlemmerne af det nye uafhængige panel skal gennemføre en evaluering af forskningsrådssystemet under Videnskabsministeriet frem til næste sommer.

Forskningsrådssystemet er den enkelte forskers mulighed for at søge offentlige midler til sin forskning. Systemet har nu eksisteret i fem år, og ifølge videnskabsminister Helge Sander, er det et passende tidspunkt at lave et servicetjek.

Kirsten Hastrup er den eneste aktive forsker og den eneste repræsentant fra det danske universitetsmiljø i panelet, der bestå af følgende seks medlemmer:

• Formand, koncerndirektør Søren Isaksen, NKT Holding A/S
• Administrerende direktør Arvid Hallén, Norges Forskningsråd
• Rektor Harriet Wallberg-Henriksen, Karolinska Instituttet, Sverige
• Tidligere direktør Christian Thune, Danmarks Evalueringsinstitut
• Direktør Gurli Martinussen, TrygFonden
• Professor Kirsten Hastrup, Inst. for Antropologi, Københavns Universitet

Ifølge en pressemeddelelse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen dækker panelets medlemmer såvel kompetencer inden for evaluering som indsigt i forskningsrådssystemets udvikling, forskningsfinansiering internationalt og forskningspolitik generelt. Medlemmerne af panelet har erfaring fra både den private og den offentlige forskning.

Evalueringspanelet vil offentliggøre sin evaluering i sommeren 2009. Politiske drøftelser forventes i sommeren og efteråret 2009, og forslag til revision af lov om forskningsrådgivning forventes fremsat i januar 2010.

Læs hele nyheden fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen på www.fi.dk/nyheder