30. juli 2009

Få ledige studiepladser

I dag har landets postbude haft ekstra travlt. De har nemlig omdelt breve med gode elller dårlige nyheder til de tusindvis af unge, der har søgt ind på de videregående uddannelser. Hele 6.210 vil åbne en kuvert med tilbud om en studieplads på en af Københavns Universitets bacheloruddannelser. Det svarer til en stigning på godt 18 pct. i forhold til sidste år. 5205 af ansøgerne får tilbudt at komme ind på den uddannelse, som de har anført som deres 1. prioritet.

- Sidste år sendte vi optagelsesbreve til 5.229 ansøgere, men årets stigning skal ses i relation til, at 2008 var et særpræget optagelsesår. 2007 var til gengæld et rekordår, hvor vi tilbød 6131 ansøgere en studieplads, et tal der i år altså bliver slået med en beskeden margen, siger chefkonsulent Claus Nielsen fra Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning på KU.

Høje karakterer på populære fag

I kvote 1, hvor 90 % af de studerende optages, er der tale om en relativ kraftig stigning i adgangskvotienterne. Hvor kvotienten på både Institut for Statskundskab og Institut for Psykologi i 2008 var 8,8 er den f.eks. i år steget til 10,5 begge steder.

- De høje kvotienter er et resultat af stigningen i ansøgertallet og den nye regel om bonus for hurtig studiestart. Reglen betyder, at ansøgere, der søger optagelse inden for to år efter afsluttet adgangsgivende eksamen, kan få justeret deres eksamensgennemsnit med 1,08, forklarer Claus Nielsen.

Flere af de uddannelser, der sidste år havde ledige pladser, har i år fuldt optag og adgangsbegrænsning. Store humanistiske fag som Historie, Dansk og Engelsk er f.eks. igen adgangsbegrænsede, og der er kun få ledige pladser på de humanistiske uddannelser, der endnu ikke er fyldt helt op. På det natur- og biovidenskabelige område er der stadig mange ledige pladser på de fleste uddannelser, selv om optaget her generelt er næsten lige så godt som i 2007.

Find de ledige pladser

Selvom KU samlet set aldrig har tilbudt flere ansøgere en studieplads, er der mange uddannelser, der fortsat har ledige pladser. De ledige pladser kan ses på www.ku.dk og www.studier.ku.dk. Optagelsestallene fra dette og foregående år kan ses på http://velkommen.ku.dk/tal-og-fakta/. Den Koordinerede Tilmeldings hovedtal for hele landet findes på www.kot.dk.

Kontakt

Chefkonsulent Claus Nielsen, Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, clni@adm.ku.dk, 28 75 29 08
Kommunikationsmedarbejder Anna Høxbro Bak, bak@adm.ku.dk, 22 64 03 55