23. december 2016

Facebook gør dig #ulykkelig og #ensom

FACEBOOK.

3,5 millioner danskere har en Facebook-profil og de fleste af os tjekker den dagligt eller endda mange gange om dagen. Men den konstante strøm af venners baby-billeder, skiferier og job-successer ser ud til at gøre os mindre tilfredse med vores egne liv, viser undersøgelse fra Sociologisk Institut, som er offentliggjort i Cyberpsychology.


Kandidatstuderende Morten Tromholt fra Øje der reflekterer Facebook-logoKøbenhavns Universitet, Sociologisk Institut og tænketanken Institut for Lykkeforskning gennemførte i efteråret 2015 'The Facebook Experiment' med 1095 forsøgspersoner, for at finde ud af, hvordan Danmarks mest populære sociale medie påvirker brugernes livskvalitet. Næsten alle forsøgspersonerne rapporterede inden forsøget at de var på facebook hver dag, og 86% af dem sagde, at de ofte tjekkede nyhedsstrømmen.

Alle deltagerene blev bedt om at vurdere forskellige aspekter af deres liv på en skala fra et til ti, fx hvor tilfredse de var med deres liv, og i hvor høj grad de oplevede negative følelser som bekymring, ensomhed, vrede eller de følte glæde, beslutningskraft og nydelse.

En tilfældigt udvalgt halvdel af gruppen - behandlingsgruppen - fik så til opgave IKKE at bruge Facebook overhovedet i en uge, mens den anden halvdel som kontrolgruppe blot fortsatte deres liv med Facebook som hidtil.

Herefter vurderede alle 1095 forsøgspersoner igen kvaliteten af deres liv, og resultaterne var tydelige: I gruppen, som havde holdt en uges Facebook-pause, var forsøgspersonernes generelle tilfredshed med tilværelsen steget fra 7,56 til 8,12.

Flere end før forsøget rapporterede også at de ”nød livet” og ”følte sig glade”, og især når forskerne spurgte til de negative følelser, var forskellen tydelig: Efter en uge uden Facebook var andelen af de forsøgspersoner, som rapporterede, at de følte sig vrede, triste, deprimerede og ensomme faldet markant.

Før Facebook-eksperimentet Efter Facebook-eksperimentet
Føler vrede 20% 12%
Føler sig trist 34% 22%
Føler sig deprimeret 33% 22%
Føler sig ensom 25% 16%

Forskerne spurgte også til forsøgspersonernes oplevelse af tidsspilde og koncentration, og i gruppen, som havde holdt Facebook-pause, så man en klar stigning i antallet af personer, som rapporterede at de bedre kunne koncentrere sig uden Facebook og at de følte de spildte mindre tid.

Læs mere om The Facebook Experiment (pdf)