18. september 2008

Følg livet på fakultetet

Hvad sker der på forskningsfronten på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet? Hvordan udvikler uddannelserne sig? Hvilke aktiviteter er i gang inden for formidling? Og hvordan er det mon at arbejde på fakultetet?

'Fakultetsliv 2007' er en ny elektronisk publikation, der giver et inspirerende indblik i livet på fakultetet. En række af højdepunkterne på fakultetet i 2007 bliver fortalt i artikler om blandt andet forskning og uddannelse suppleret med beretninger fra dekanen og institutterne samt statistik og økonomi.

- Vi vil gerne delagtiggøre omverdenen i, hvad fakultetet rummer af mangfoldighed, selv om vi jo kun kan vise et lille udsnit af de mange aktiviteter, der hvert år bliver søsat og er med til at præge udviklingen af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som helhed. Samtidig håber vi, at publikationen kan bidrage til at styrke den fælles identitetsfølelse internt på fakultetet, siger Troels Østergaard Sørensen, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

'Fakultetsliv 2007' henvender sig bredt til omverdenen, herunder til fakultetets og institutternes samarbejdspartnere, men det er også tanken, at publikationen kan give især potentielle medarbejdere et indtryk af fakultetet som arbejdsplads.

Idéen til 'Fakultetsliv 2007' opstod for at udfylde tomrummet efter universitetets årbog, der for nylig blev nedlagt. Årbogen var et opslagsværk, der fra år til år samlede beretninger og en lang række oplysninger om de enkelte fakulteter på Københavns Universitet.

I stil med årbogen er det hensigten, at 'Fakultetsliv' frem over skal fungere som et 'arkiv', der sikrer at de vigtigste oplysninger samles og opbevares ét sted. Den elektroniske publikation 'Fakultetsliv 2007' lægges på samf.ku.dk, hvor den suppleres med opdaterede tal og andre relevante data, der lægges på web sitet.

Se 'Fakultetsliv 2007' her (e-pages).

For yderligere oplysninger om publikationen kontakt fakultetssekretariatet på samf-fak@samf.ku.dk