05. november 2008

Ny strategi fokuserer på internationalisering

Øget konkurrence om økonomiske ressourcer, medarbejdere og studerende hører til blandt de største udfordringer for universitetet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet de kommende år. Udfordringerne er udgangspunktet for fakultetets nye strategi for 2008 til 2012, der retter et kraftigt fokus mod internationalisering.

En stigende andel af de økonomiske ressourcer skal i fremtiden fremskaffes i national og international konkurrence om midlerne. Samtidig bliver både forskere og studerende stadigt mere mobile, og det betyder øget international konkurrence om at kunne tiltrække de bedste af dem.

- Det er helt afgørende, at vi kan markere os på den internationale forskningsfront, er med i internationale netværk og kan tilbyde internationale studerende et kvalitetsniveau på højde med førende internationale universiteter. Fokus på internationalisering skal som helhed bidrage til at hæve kvaliteten af både forskning og uddannelse på fakultetet, og derfor er den et centralt element i den nye strategi, siger Troels Østergaard Sørensen, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Målet med strategien er at realisere fakultetets vision om at være det førende samfundsvidenskabelige fagmiljø i Danmark og hævde sig stærkt i internationale sammenhænge for at bidrage til KU's målsætning om en position som et absolut førende europæisk universitet. En vision der ligger i naturlig forlængelse af universitetets overordnede strategi 'Destination 2012'.

Prioritering og kvalitet følges ad
Søgningen til fakultetets uddannelser er fortsat stor og forskningen ved fakultetet spænder bredt med flere forskningsgrupper, der markerer sig flot internationalt. Troels Østergaard Sørensen peger dog på, at selv om fundamentet er godt, så indebærer udfordringerne i omverdenen væsentlige forandringer for fakultetet:

- Der vil ikke være økonomiske midler til det hele, og derfor skal vi være gode til at prioritere og holde blikket fast på det, vi er bedst til. Vi skal lægge vægten på at styrke kvaliteten og forny os inden for kerneydelserne forskning og uddannelse, frem for at sprede os ud på mange nye aktiviteter. Med andre ord skal vi holde et skarpt fokus de kommende år, siger Troels Østergaard Sørensen.

Strategien har i løbet af foråret og sommeren 2008 været til høring på fakultetets institutter, i Fakultetets Samarbejdsudvalg og i Akademisk Råd. Desuden er strategien blevet drøftet indgående med institut- og studieledere i fakultetets ledelsesteam.

Læs hele strategien her eller download som pdf.