23. juni 2010

Hvordan påvirker den økonomiske krise de europæiske arbejdsmarkeder?

Og hvad er konsekvenserne for beskæftigelse samt løn- og arbejdsvilkår? Disse højaktuelle spørgsmål drøftes på den 9. europæiske kongres for International Industrial Relations Association (IIRA), der afholdes 28. juni-1. juli 2010 på Københavns Universitet.

IIRA er tilknyttet The International Labour Organisation (ILO) i Geneve. Det er første gang en IIRA-kongres kommer til København, og her vil fremtrædende arbejdsmarkedsforskere fra Europa og verden i øvrigt præsentere resultater fra deres nyeste forskning.

Kongressen afholdes under titlen European Employment Relations - Crises and Visions. Den henvender sig til både teoretikere og praktikere. De fire kongresdage vil i alt indeholde tæt på 150 oplæg og præsentationer, og der er tilmeldt mere end 350 deltagere.

Programmet for kongressen byder på en række særlige arrangementer:

• Et ‘pre-congress‘-seminar mandag den 28. juni kl. 14.30-16.00 med titlen Contemporary Danish Industrial Relations - More than Flexicurity. På baggrund af oplæg fra bl.a. vice-administrerende direktør i DI, Kim Graugaard og formand for CO-industri, Thorkild E. Jensen diskuteres samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på danske virksomheder samt, mere generelt, indgåelse af aftaler og samarbejde i den danske model.

• På kongressens tredje dag, onsdag den 30. juni kl. 14.30-15.30, sættes der fokus på den europæiske udvikling under overskriften Europe 2020 - are we on the right track? Baggrunden er den såkaldte 2020-strategi, som EU-kommissionen har spillet ud med, og som skal følge op på Lissabon-strategien. Seminaret former sig som en paneldebat mellem Renate Hornung-Draus, BUSINESS EUROPE, Catélene Passchier, ETUC, og Jean-Paul Tricart, EU-kommissionen.

• Eurofound, det trepartsbaserede EU-analysecenter i Dublin, præsenterer resultater af deres arbejde ved to særlige seminarer: What can we learn from a European company survey? (tirsdag den 29. juni kl. 16.30-18.00) og New forms of governance in European industrial relations (onsdag den 30. juni kl. 16.00-17.30).

Kongressen åbnes ved en ceremoni tirsdag den 29. juni kl. 9.00.

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, er vært for kongressen. Repræsentanter fra Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet har deltaget i udarbejdelsen og tilrettelæggelsen af kongressens program.

Kongressen finder sted på Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K. Bemærk, at det koster et gebyr at deltage. 

Se kongresprogram mv. på hjemmesiden: www.iiraeurope2010.com

Tilmelding
Pressen er velkommen. Tilmelding skal ske via mail til acs@faos.dk. Registrering i bygning 34 (Chr. Hansen auditoriet) ved fremmøde.

Kontakt
Centerleder på FAOS og formand for kongressens styregruppe Søren Kaj Andersen kan kontaktes for yderligere informationer eller med henblik på at arrangere interview. E-mail: ska@faos.dk, telefon: 35 32 32 69 eller 28 92 96 56.