23. oktober 2019

Fire fakulteter går sammen om nyt KU-center for public policy

TVÆRVIDENSKAB

Humaniora, jura, samfundsvidenskab og teologi vil etablere et nyt tværfagligt public policy center, som skal bidrage til at løse de store samfundsmæssige problemer og udvikle nye tilbud om efter- og videreuddannelse til den offentlige og private sektor.

Samfundet efterspørger i stigende grad tværfaglig forskning og mere praksisorienteret uddannelse, og det nye Copenhagen Centre of Innovation and Public Policy vil styrke samarbejdet mellem forskellige fagmiljøer og have et særligt fokus på efter- og videreuddannelse til medarbejdere i private og offentlige virksomheder.

- Vi vil være med til at sætte en dagsorden og løse de store samfundsmæssige problemer. Og det nye public policy center kan blive en stærk fælles platform for den værdi, som humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og uddannelse bidrager med, siger SAMF-dekan Mikkel Vedby Rasmussen, der har taget initiativ til det kommende center.

Dekanerne på de fire fakulteter har netop nedsat en arbejdsgruppe, som skal have fokus på, hvordan centrets forskning og uddannelse kan være med til at løse de udfordringer, som private og offentlige aktører står over for i en verden, hvor den teknologiske og demografiske udvikling, klimaforandringer og ændringer i de globale magtforhold skaber nye samfundsmæssige betingelser.

Centrets forskere skal foretage eksperimenter, dokumentere, og formidle løsninger som rent faktisk virker på disse nye samfundsmæssige udfordringer. De vil undersøge mulighederne for internationalt samarbejde og effektiviteten af kollektive løsninger både globalt og nationalt.

Et særligt fokusområde bliver at kortlægge, hvordan man kan forbinde centerets forskning og uddannelse med privat og offentlig innovation, fx i form af start-ups. Og centret vil arbejde tæt sammen med offentlige myndigheder og private virksomheder om at formulere løsninger og skræddersy uddannelser, der adresserer de store samfundsproblemer.

Copenhagen Centre of Innovation and Public Policy forventes at åbne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i starten af 2021.

Ulrik Vestergaard Knudsen på besøg på statskundskab, 2018. Foto: Sara Galbiati
Tidligere departementschef i Udenrigsministeriet Ulrik Vestergaard Knudsen på besøg på Institut for Statskundskab i 2018. Foto: Sara Galbiati