24. januar 2013

Fire år mere til NIAS

Fakultetet indgår kontrakt med Nordisk Ministerråd om finansiering af Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS) de næste fire år.

Nordisk Ministerråd fortsætter med at finansiere Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS) i perioden 2013-16. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har netop indgået kontrakt med rådet, der vil bevilge omtrent samme beløb, ca. 5 mio. kr. årligt, som i de foregående fem år.

Fastholder klar nordisk profil
Bevillingen fra Nordisk Ministerråd forudsætter at centret fortsat har en klar nordisk profil. Det betyder, at NIAS fastholder fokus på det værdifulde samarbejde, der er bygget op mellem de nordiske interessenter.

Den primære finansiering af centeret kommer fra Nordisk Ministerråd. Københavns Universitet bidrager desuden til finansieringen af centret, der også i fremtiden vil have en tilknytning til universitetet.

Fokus på Asien de kommende år
Som et led i at styrke samarbejdet og udnytte mulighederne for at skabe faglige synergier mellem NIAS og de øvrige institutter på fakultetet, overgik NIAS til Institut for Statskundskab per 1. januar 2013. Direktør for NIAS, Geir Helgesen, refererer nu til institutlederen på Institut for Statskundskab, Lars Bo Kaspersen.

NIAS er ikke kun flyttet organisatorisk, men også fysisk. I oktober 2012 flyttede centret ind på Center for Sundhed og Samfund (CSS) i bygning 33. Det betyder, at fakultetet nu er samlet et sted, frem for på forskellige adresser i København.

Asiensatsningen på KU, Asian Dynamics Initiative (ADI), der er tæt knyttet til NIAS, flyttede med centret til CSS. Satsningen fortsætter og sammen med NIAS udgør de to omdrejningspunktet for fakultetets satsning på Asien i de kommende år.