04. marts 2013

Hvordan fører folketingskandidaterne valgkamp - og hvad virker?

VALGKAMP

En ny undersøgelse fra Center for Valg og Partier på Københavns Universitet kortlægger folketingskandidaters valgkampagner og giver et solidt grundlag for at forstå hvilke kampagner, der virker. Undersøgelsen viser, at en tredjedel af resultatet ved Folketingsvalget i 2011 kan tilskrives kandidaternes kampagner.

Budgetterne til politiske kampagner er steget voldsomt siden årtusindeskiftet, og disse kampagner synes at blive stadig mere professionaliserede. Samtidig skifter vælgerne i højere grad parti end før, hvilket gør selve valgkampen helt central. Forskere fra Center for Valg og Partier (CVAP) ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet har i en ny undersøgelse kortlagt kandidaternes brug af kampagneredskaber og værktøjer i forbindelse med Folketingsvalget i 2011. Undersøgelsen bygger på oplysninger fra 545 folketingskandidater, og den nye viden på det hidtil svagt belyste område baner nu vej for fremtidige analyser af kampagnestrategier og deres effekt.

Traditionelle kampagneredskaber er stadig de hyppigste

Af undersøgelsen fremgår det, at langt de fleste kandidater endnu benytter de mest traditionelle kampagneredskaber, men en stor del af kandidaterne kombinerer disse redskaber med eksempelvis brug af hjemmesider og Facebook. En tredjedel af kandidaterne har i løbet af valgkampen henvendt sig til vælgerne ved at stemme dørklokker, og også en tredjedel benyttede sig af geografiske vælgeranalyser som Geomatics til at målrette deres kampagner. Der er dog store forskelle på både ressourcer og strategier partierne imellem; mens en Venstre-kandidat gennemsnitligt sætter 300 flere valgplakater op end både Socialdemokraternes og Konservatives kandidater, har kun 2 % af kandidaterne fra Dansk Folkeparti været ude at stemme dørklokker.

TV-tid er helt afgørende

Omkring en tredjedel af valgresultat kan forklares ved kandidaternes kampagner, og kampagnerne har således lige så stor indflydelse på resultatet som de individuelle faktorer før valgkampens start. Ikke overraskende er det nemmere at vinde personlige stemmer internt i partiet end at hente dem fra andre partier.TV-tid er det klart mest effektive redskab til at opnå personlige stemmer, men også optræden i lokalradio og deltagelse i happenings er effektfulde. Det direkte møde mellem kandidat og vælger har derimod ingen betydning for resultatet. Stemning af dørklokker og uddeling af pjecer, som mange kandidater ellers benytter sig af, ser derfor ikke ud til at være vejen frem mod en plads i Folketinget.

Undersøgelsen kan downloades fra:

http://www.cvap.polsci.ku.dk/publikationer/arbejdspapirer/Kandidatunders_gelse.pdf/

Kontakt

Professor Kaper Møller Hansen, kmh@ifs.ku.dk, tlf. 51245005
Professor Jens Hoff, jh@ifs.ku.dk, tlf. 24 87 70 82
Lektor Karina Kosiara-Pedersen, kp@ifs.ku.dk, tlf. 51705843