09. marts 2012

Forskere deler viden om sundhed og samfund

De fleste helbredsproblemer er samfundsskabte. Allerede i dag kan de fleste sygdomstilfælde og endnu flere dødsfald relateres til sygdomme, der har med livsstil at gøre. I fremtiden bliver denne sammenhæng endnu mere udpræget, ifølge WHO.

Men hvad er livsstil for noget? Hvordan kan sygdomme hænge sammen med livsstil? Hvordan bliver spørgsmål om livsstil, helbred, sygdom eller sundhed grebet an i sundhedspolitik og i samfundsforskning?

En række forskere fra Center for Sundhed og Samfund søger at komme nærmere på de store spørgsmål og hvad der skal til for at besvare dem. Det sker til en forskningsdag den 9. marts, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet arrangerer.

Styrker tværfagligt samarbejde

Forskningsdagen sigter mod at give forskere tilknyttet centret mulighed for at møde hinanden fagligt og dele aktuel viden inden for områder af sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab, hvor det giver mest mening:

- Fremtidens store udfordringer kræver at videnskaberne arbejder sammen og udnytter den viden, de hver især kan bidrage med til fælles løsninger af samfundsproblemer som fx livsstilsrelaterede sygdomme, siger prodekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Birgitte Sloth og fortsætter:

- Center for Sundhed og Samfund er et stort center og forskningsdagen kan forhåbentligt skabe nye relationer mellem forskerne og øge kendskabet til flere af centrets forskningsprojekter. Vi vil gerne styrke det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab, så der opstår en grobund for nye spirende idéer til fremtidige tværfaglige projekter, siger hun.

Stor interesse for dagen

Interessen for forskningsdagen har været stor blandt forskerne, hvor emner som blandt andet forebyggelse, ældreomsorg, misbrug, sundhedsledelse og sundhedsregulering i EU hører til dagens program.

Dagen begynder med oplæg om forebyggelsesforskning og slutter med en række samfundsvidenskabelige forskeres præsentationer af deres projekter. I alt har 48 interesserede tilmeldt sig arrangementet, hvoraf de 14 holder oplæg.

Om Center for Sundhed og Samfund

Center for Sundhed og Samfund (CSS) skaber fælles rammer for sundheds- og samfundsvidenskabelig forskning og uddannelse, herunder undervisning, rådgivning, udveksling af viden og formidling på højt internationalt niveau.

Centret er et partnerskab mellem Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og dele af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet samt Statens Institut for Folkesundhed, Institut for Sygdomsforebyggelse og Det Almenmedicinske Hus. Knap 7.000 studerende på Københavns Universitet og omkring 900 ansatte hører til centret, der holder til på det tidligere Kommunehospital i København.