22. november 2016

Forskere bruger Facebook til at afdække seksuelle overgreb i Danmark

SEKSUELLE OVERGREB

Ved hjælp af Facebook vil ny undersøgelse af seksuelle overgreb i Danmark nå meget bredere ud end tidligere forskning og dermed give et langt mere komplet indblik i karakteren af seksuelle overgreb i Danmark

Siden 1960’erne er antallet af anmeldte voldtægter i Danmark steget fra 200 om året til 480 anmeldte voldtægter i 2015. Men trods denne stigning på mere end 100 % er antallet af anmeldte voldtægter i Danmark stadig det laveste i Skandinavien. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der faktisk bliver begået flere voldtægter, eller om stigningen primært skyldes, at flere voldtægter anmeldes i dag. Hvad kan egentlig karakteriseres som en voldtægt eller et seksuelt overgreb, og i hvor høj grad er seksuelle overgreb mod mænd et overset fænomen?

Dette er nogle af de spørgsmål som et nyt forskningsprojekt under ledelse af adjunkt Marie Bruvik Heinskou, Sociologisk Institut på Københavns Universitet skal se nærmere på. Som noget helt nyt benytter projektet sig bl.a. af Facebook og målrettede henvendelser til krisecentre og relevante NGO’ere til at komme i kontakt med mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb.

- Seksuelle overgreb er et tabuiseret emne og derfor kan det være svært at nå ofrene ved hjælp af traditionelle spørgeskemaer. Ved at bruge Facebook vil vi nå ud til en masse mennesker vi normalt ikke kan få i tale. Vi håber, at folk vil dele undersøgelsen og opfordre hinanden til at svare, fordi de har lyst til at deltage på grund af undersøgelsens væsentlighed. Vi ved der er et stort problem med seksuelle overgreb, men for at lave en mere effektiv forebyggende indsats, har vi brug for langt mere nuanceret viden om hvad seksuelle overgreb er og hvilke former de tager. Det vil undersøgelsen bidrage stærkt til, siger Marie Bruvik Heinskou.

Personer der har været udsat for en seksuel krænkelse kan svare på undersøgelsen her eller finde mere om undersøgelsen på Sociologisk Instituts facebookside: https://www.facebook.com/SociologiskInstitut/

Projektet ”Sexual Offences in Denmark” er støttet med 950.000 kroner af Det Kriminalpræventive Råd. Projektet løber fra August 2016 til Juni 2017.

Kontakt:

Postdoc Marie Bruvik Heinskou
Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 21 49
Mail: mbh@soc.ku.dk

Journalist Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 93 56 52 57
Mail. jab@samf.ku.dk